ADB przeznaczy 125 mln USD na modernizację uzbeckiej sieci energetycznej

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) zatwierdził pożyczkę w wysokości 125 milionów dolarów na poprawę sieci energetycznej Uzbekistanu.

W ramach projektu zrekonstruowanych zostanie 12 linii przesyłowych w siedmiu regionach – Buchara, Fergana, Kashkadarya, Samarkanda, Surkhandarya, Navoi i Taszkent – o łącznej długości około 359 kilometrów.

Projekt sfinansuje również przebudowę i modernizację czterech 220-kilowatowych podstacji w Faizabad, Obi-Hayet, Zafar i Zaravshan w celu zwiększenia ich mocy i zaspokojenia obecnych i przewidywanych potrzeb energetycznych.

Ponadto sieć przesyłowa zostanie zdigitalizowana poprzez zastąpienie starych technologii nowoczesnymi liniami i stacjami wysokiego napięcia gotowymi do podłączenia do systemu kontroli nadzorczej i akwizycji danych. Umożliwi to zdalne sterowanie centrum dyspozytorskim i odbieranie danych w czasie rzeczywistym. Narodowe Sieci Elektryczne Uzbekistanu będą w stanie lepiej zarządzać dostawami energii elektrycznej i zwiększać moce wytwarzania energii odnawialnej w sieci.

Cyfryzacja sieci i wprowadzenie technologii odpornych na zmiany klimatu pomoże również zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów i poprawić wydajność sieci.
Uzbekistan dołączył do ADB w 1995 roku. Od tego czasu bank udzielił krajowi pożyczek, dotacji i pomocy technicznej w wysokości 10,8 miliarda dolarów