Prezydent Uzbekistanu i sekretarz stanu USA omawiają aktualne kwestie stosunków dwustronnych 

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken omówili w Taszkiencie szeroki zakres zagadnień znajdujących się w porządku obrad stosunków dwustronnych – poinformowała służba prasowa głowy państwa.

Na początku rozmowy sekretarz stanu Anthony Blinken przekazał głowie państwa pozdrowienia i najlepsze życzenia od prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Powtórzono silne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we wspieranie niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Uzbekistanu.

Podczas spotkania poruszono aktualne zagadnienia w sferze politycznej, handlowo-gospodarczej, inwestycyjnej, edukacyjnej, kulturalno-humanitarnej, a także kluczowe aspekty współpracy regionalnej. Postęp odnotowano w dziedzinie walki z pracą przymusową i kilku innych obszarach. Podczas spotkania z dużą satysfakcją stwierdzono osiągnięty wysoki poziom wielopłaszczyznowych relacji uzbecko-amerykańskich.

Potwierdzono znaczenie dalszego rozwoju współpracy na pełną skalę, w tym w ramach promowania skutecznego dialogu partnerstwa strategicznego i ciągłej produktywnej wymiany na różnych szczeblach. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie współpracy handlowej, gospodarczej, inwestycyjnej i innowacyjnej, rozszerzanie obecności wiodących firm amerykańskich na rynku Uzbekistanu, realizację projektów współpracy, przede wszystkim w branżach high-tech.

Zwrócono uwagę na dostępne szerokie możliwości intensyfikacji więzi kulturalnych i humanitarnych, w tym programy w zakresie nauczania języka angielskiego młodszego pokolenia i szkolenia wykwalifikowanych nauczycieli w kraju. Wymieniono poglądy na temat najważniejszych kwestii współpracy regionalnej. Pozytywnie oceniono praktyczne wyniki spotkania ministerialnego, które odbyło się wcześniej w formacie „Stany Zjednoczone i kraje Azji Centralnej” (C5+1).

Podkreślono również takie obszary jak promowanie zrównoważonego rozwoju krajów regionu, poprawa otoczenia biznesowego i klimatu inwestycyjnego, rozwój „zielonej energii” oraz wdrażanie wspólnych programów edukacyjnych.

Ponadto poruszono również kwestie szerokiej współpracy międzynarodowej w pokojowym rozwiązaniu konfliktu w Afganistanie. Wyrażono wspólną opinię na temat niedopuszczalności eskalacji sytuacji i wzrostu kryzysu humanitarnego w tym kraju, potrzeby aktywnego wykorzystania platformy ONZ do opracowania algorytmu rozwiązywania istniejących problemów, a także znaczenia wspierania regionalnych projektów infrastrukturalnych w celu ustanowienia pokoju i odbudowy afgańskiej gospodarki.