Gospodarka Uzbekistanu notuje wzrost w I kwartale

W pierwszym kwartale 2023 roku PKB Uzbekistanu wzrósł o 5,5 proc., choć prognoza na koniec stycznia była znacznie niższa. Wolumen produkcji przemysłowej i budownictwa znacznie wzrósł, mimo że jeszcze w okresie styczeń-luty oba wskaźniki były znacznie niższe niż dane z ubiegłego roku.

To znacznie więcej niż prognoza, która została wyrażona na spotkaniu z prezydentem pod koniec stycznia. Zauważono, że na tle przerw w dostawach energii elektrycznej i gazu z powodu styczniowych przymrozków, 3000 przedsiębiorstw przemysłowych kraju nie wyprodukowało produktów o wartości 7 bln sumów. Poinformowano, że jeśli nie zostaną podjęte niezbędne środki, wzrost produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale może spaść do 1,5 proc.

Spowolnienie wzrostu PKB sygnalizowały także dane o produkcji przemysłowej. W okresie styczeń-luty liczba ta spadła o 3,9 proc., ale pod koniec marca Agencja odnotowała gwałtowny wzrost produkcji przemysłowej – o 4,1 proc. To samo obserwuje się w przypadku wolumenu sektora budowlanego, który w okresie styczeń-luty wyniósł 12,9 bln sumów, czyli o 8,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak zgodnie z wynikami pierwszego kwartału agencja odnotowała wzrost w tej gałęzi gospodarki do 27,56 bln sumów (+14,6 bln sumów), czyli 4,5 proc. w porównaniu do okresu styczeń-marzec 2022 r.

Wielkość rynku usług wzrosła o 10,9 proc. (w styczniu-marcu ubiegłego roku – o 15,9 proc.), rolnictwo i rybołówstwo – o 3,2 proc. (2,8 proc.), handel detaliczny – o 5,2 proc. (10,8 proc.). Obroty handlu zagranicznego w pierwszych trzech miesiącach wzrosły o 11,9 proc., import – o 23,4 proc., ale eksport spadł o 2,6 proc. Bank Centralny Uzbekistanu przewidywał wzrost gospodarki kraju na 2023 r. na poziomie 4,5-5 proc.

Jedna odpowiedź do “Gospodarka Uzbekistanu notuje wzrost w I kwartale”

Możliwość komentowania została wyłączona.