Uzbekistan stawia na węgiel w dobie kryzysu energetycznego

Kryzys energetyczny w Uzbekistanie, a także niezwykle niskie temperatury, które nawiedziły republikę, zmusiły władze kraju do zwrócenia uwagi na konieczność wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów paliwowych.

W szczególności większą uwagę zwraca się na węgiel. Według szacunków jego rezerwy w Uzbekistanie wynoszą około 2 miliardów ton. Prezydent Szawkat Mirzijojew postawił sobie za zadanie efektywne wykorzystanie tego potencjału i konsekwentne zwiększanie wielkości produkcji.

W ciągu ostatnich pięciu lat produkcja tego surowca wzrosła z 4 mln ton do 5,3 mln ton rocznie, ale nie wszystkie rezerwy są jeszcze zaangażowane. W tym roku projekt modernizacji spółki akcyjnej Shargunkumir zostanie ukończony. Pozwoli to na produkcję o 900 tysięcy ton węgla więcej. Tym samym w najbliższych latach wielkość produkcji węgla w Uzbekistanie przekroczy 6 mln ton.

Prezydent wskazał na możliwość dalszego zwiększania produkcji wysokiej jakości węgla poprzez zagospodarowanie złóż Shargun i Baysun. Podkreślono potrzebę pozyskania inwestorów w zakresie zagospodarowania złóż i realizacji nowych projektów.