Według 44 proc. Ormian sprawy kraju idą w złą stronę

Tylko 17 proc. Ormian uważa, że polityka kraju jest na dobrej drodze, podczas gdy 44 proc. uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. Było to jedno z pytań badania Barometru Kaukaskiego 2021.

Rok po tzw. aksamitnej rewolucji w 2019 r., 67 proc. respondentów uważało, że kraj jest na dobrej drodze. W rzeczywistości cztery lata później liczba ta zmniejszyła się znacząco. To samo badanie pokazuje również, że większość respondentów nadal żyje zgodnie z zasadą ,,nadzieja umiera ostatnia”: 78 proc, jest pewnych, że w Armenii wszystko będzie dobrze.

Badanie zawiera również znaczącą i interesującą sekcję na temat czterech przywódców Armenii po uzyskaniu niepodległości, ich osiągnięć i porażek.

Zdaniem większości respondentów głównym osiągnięciem rządu prezydenta Lewona Ter-Petrosjana jest zwycięstwo w I wojnie karabaskiej, porażką jest kryzys energetyczny i niedobór dóbr konsumpcyjnych. Głównym sukcesem rządu prezydenta Roberta Koczariana był wzrost gospodarczy, największą porażką był atak terrorystyczny w parlamencie 27 października 1999 roku.

Według 54 proc. respondentów rząd prezydenta Serża Sarkisjana nie miał żadnych osiągnięć, tylko 5 proc. zauważyło stabilność polityczną. Wojna kwietniowa i straty terytorialne w Karabachu zostały określone jako porażka.

Za główne osiągnięcia rządu premiera Nikola Paszyniana respondenci uznali obniżenie poziomu korupcji i zaszczepienie nadziei na demokratyczny rozwój Armenii. 54 proc. respondentów uznało porażkę w drugiej wojnie karabaskiej za główną porażkę rządów Paszyniana.

Zaufanie do Rosji i sprawa Karabachu

Zaufanie do Rosji nadal spada z roku na rok: z 83 proc. w 2013 roku spadło do 35 proc. Jednocześnie 67 proc. respondentów uważa, że upadek Związku Radzieckiego był złym wydarzeniem dla Armenii. Ludzie wierzą, że w ZSRR żyli w lepszych warunkach ekonomicznych. A jeśli spojrzeć na ludzi, którzy wierzą, że upadek ZSRR jest pozytywnym wydarzeniem, to ta grupa ludzi uważa niepodległość Armenii za wielkie osiągnięcie.

Jaki jest obecnie główny problem Armenii? Jeśli w 2019 roku było bezrobocie, to w 2021 roku – brak pokoju w kraju. 39 proc. Ormian uważa, że celem w kwestii karabaskiej powinien być zwrot utraconych terytoriów. Według około 30 proc. należy przywrócić dawne terytorium Górskiego Karabachu, a 25 proc. uważa, że konieczne jest utrzymanie obecnego status quo. Opracowanie zawiera kilkadziesiąt pytań, których celem jest badanie opinii publicznej na temat procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w regionie.