Dostawy gazu ponownie w agendzie rozmów turkmeńsko-irańskich

Kwestia dostaw energii pomiędzy Turkmenistanem a Iranem została omówiona na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych obu krajów, a także na spotkaniu delegacji turkmeńskiej z irańskim ministrem ds. ropy 26-28 października.

26 października Raszid Meredow rozmawiał o współpracy w dziedzinie energetyki z irańskim ministrem naftowym Dżawadem Owjim. W oficjalnym oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turkmenistanu omówiono aktualne kwestie interakcji między stronami w dziedzinie energetyki oraz wyrażono potrzebę dalszej intensyfikacji współpracy sektorowej między wyspecjalizowanymi resortami obu krajów.

Według Tehran Times po spotkaniu z Meredowem Owji mówił o omówieniu kwestii wznowienia dostaw turkmeńskiego gazu do Iranu. Irański minister ropy zauważył, że import został zawieszony z powodu problemów z zadłużeniem i powiedział, że „kraj jest zdeterminowany, aby jak najszybciej spłacić swoje płatności za gaz ziemny do Turkmenistanu”.

Turkmenistan eksportował gaz do Iranu w latach 1997-2017. Jednak z powodu nieporozumień między stronami Turkmenistan odciął dostawy gazu do Iranu w styczniu 2017 roku. Owji powiedział, że Iran ma dwie długoterminowe umowy z Turkmenistanem od 25 lat, zgodnie z którymi kraj ten codziennie importował 40 milionów metrów sześciennych gazu.

„Niestety za poprzedniego rządu eksport turkmeńskiego gazu do Iranu został wstrzymany z powodu opóźnienia w zapłacie ceł Turkmenistanowi.” – powiedział, dodając, że sprawa została skierowana do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego, który ustalił dokładną kwoty długu Iranu wobec Turkmenistanu. Według irańskiego urzędnika w najbliższych dniach przedstawiciele National Iranian Gas Company (NIGC) i Centralnego Banku Iranu (CBI) będą kontynuować negocjacje między obydwoma krajami na szczeblu eksperckim.

Zaległości sądowe i nowy etap?

29 czerwca 2020 roku Financial Tribune poinformował, że w turkmeńsko-irańskim sporze gazowym Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy orzekł na korzyść TurkmenistanuZgodnie z orzeczeniem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Iran jest zobowiązany zapłacić Aszchabadowi 2 mld dolarów za gaz zakupiony w Turkmenistanie w latach 2007-2013. Następnie irańskie Ministerstwo Nafty stwierdziło, że żadna ze stron nie wygrała sporu. Przedstawiciele sektora energetycznego Turkmenistanu nie komentowali decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, która orzekła na korzyść Turkmenistanu.

Kwestia dostaw energii została również omówiona podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Turkmenistanu i Iranu 26 października. Raszid Meredow i Hossein Amir Abdollahiyan omówili kwestie związane z intensyfikacją komunikacji transportowej, dostawą surowców energetycznych, strony wyraziły potrzebę intensyfikacji interakcji między dwoma krajami w kierunku Turkmenbaszy-Bender-Anzali w celu zwiększenia potencjału transportu morskiego – podało oficjalne oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turkmenistanu.

14 października strona turkmeńska ponownie zgodziła się na wpuszczenie na swoje terytorium towarów przewożonych ciężarówkami z Iranu przez punkt kontrolny Inchech-Borun, pod warunkiem, że przez Turkmenistan będą przewożone przez lokalne traktory. Doprowadziło to do spadku cen ziemniaków i cebuli w Turkmenistanie.

26 października minister spraw zagranicznych Turkmenistanu został przyjęty przez prezydenta Iranu Seyeda Ebrahima Raisiego. Strony omówiły współpracę polityczno-dyplomatyczną, handlowo-gospodarczą i kulturalno-humanitarną.