Pierwszy pociąg kontenerowy z Finlandii do Indii przejedzie przez Azerbejdżan

Pierwszy pociąg kontenerowy z Finlandii jadący do indyjskiego portu Nava Sheva przejedzie między innymi przez Azerbejdżan – poinformował na swojej stronie internetowej ADY Container (Azerbejdżański Kolejowy Przewoźnik Cargo).

Pociąg kontenerowy kursujący przez Międzynarodowy Korytarz Transportowy Północ-Południe (INSTC) jest wspólnym projektem Kolei Rosyjskich, Azerbejdżańskich oraz Irańskich i przejedzie odpowiednio przez terytoria tych krajów. Transport jest traktowany jako projekt pilotażowy przez kraje członkowskie INSTC i może stać się regularny w zależności od wyników obecnego pilotażowego pociągu blokowego.

Platformy kolejowe, które zostały wysłane do Finlandii w celu załadunku kontenerów, są własnością ADY Container LLC. Kontenery zostaną przetransportowane do portu Nava Sheva środkami multimodalnymi – koleją, ciężarówkami i statkiem. W przeciwieństwie do transportu morskiego, pociąg kontenerowy na tym korytarzu znacznie skróci czas tranzytu. W sumie pociąg przejedzie 7200 km.

INSTC, który łączy Europę Północną, Rosję i Indie, stwarza Azerbejdżanowi wyjątkową okazję do jednoczesnego zwiększenia jego potencjału tranzytowego i znaczenia w regionie. Zachodnie skrzydło korytarza przechodzi przez terytorium Azerbejdżanu. Biorąc pod uwagę niedawne zagrożenia dla globalnego łańcucha dostaw ze strony Kanału Sueskiego, rola tego korytarza dla transkontynentalnego transportu towarowego może stopniowo wzrastać.

INSTC to wielotrybowa sieć tras morskich, kolejowych i drogowych o długości 7200 km, służąca do przemieszczania ładunków między Indiami, Iranem, Afganistanem, Azerbejdżanem, Rosją, Azją Centralną i Europą. Trasa obejmuje przede wszystkim przewóz ładunków z Indii, Iranu, Azerbejdżanu i Rosji statkiem, koleją i drogą lądową. Celem korytarza jest zwiększenie połączeń handlowych między głównymi miastami, takimi jak Bombaj, Moskwa, Teheran, Baku, Bandar Abbas i Astrachań.

W 2014 r. przeprowadzono próbne przejazdy dwóch tras, pierwszą z Bombaju do Baku przez Bandar Abbas, a drugą z Bombaju do Astrachania przez Bandar Abbas, Teheran i Bandar Anzali. Badanie miało na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie kluczowych wąskich gardeł.