Tadżykistan i Uzbekistan zbudują dwie elektrownie wodne na zasadzie równych udziałów

Rządy Tadżykistanu i Uzbekistanu stworzą spółkę akcyjną do wspólnej budowy dwóch elektrowni wodnych na rzece Zarafszon w tadżyckiej północnej prowincji Sughd.

Zgodnie z projektem porozumienia międzyrządowego w tej sprawie Tadżykistan będzie posiadał 50 proc. akcji plus jedna akcja, a Uzbekistan obejmie 50 proc. udziałów minus jedna akcja w tej spółce. Oczekuje się, że projekt umowy zostanie uzgodniony i podpisany przez strony w najbliższym czasie.

Niezależna międzynarodowa firma konsultingowa zostanie zaproszona do przeprowadzenia oceny techniczno-ekonomicznej oraz badań oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo dla projektu. Dopuszcza się pozyskiwanie środków na realizację projektu z międzynarodowych instytucji finansowych lub agencji rządowych.

Uzbecki minister energetyki Aliszer Sułtanow powiedział 11 czerwca uzbeckiej agencji informacyjnej Kun.uz, ​​że budowa elektrowni wodnych w dorzeczu rzeki Zarafszon w Tadżykistanie będzie przebiegać w dwóch etapach.

W pierwszym etapie powstanie elektrownia wodna Yovon o mocy 140 megawatów. Szacowany budżet na budowę tej elektrowni wodnej to 282 miliony USD. W drugim etapie przeanalizowana zostanie możliwość budowy elektrowni wodnej Fondary o mocy 135 megawatów. Szacowany budżet na budowę tej elektrowni wodnej to 270 milionów USD. Oczekuje się, że cała energia elektryczna wytwarzana przez te elektrownie wodne będzie kupowana przez Uzbekistan.