Rok 2020 i początek 2021 z poważnym spadkiem migrantów zarobkowych w Rosji

W 2021 r. napływ migrantów z Uzbekistanu do Rosji zmniejszył się o 42 proc. Świadczą o tym wyniki monitoringu przeprowadzonego przez ekspertów z RANXiGS i Gaidar Institute dla rosyjskiego Kommiersanta.

Odnotowano, że pandemia koronawirusa i zamknięcie granic doprowadziły do ​​znacznego zmniejszenia liczby obcokrajowców w Rosji. O ile w 2019 r. w Rosji przebywało od 9,6 mln do 11,2 mln obcokrajowców, to w 2020 r. ich liczba spadła z 10,3 mln na koniec stycznia do 7,1 mln na koniec roku.

W 2021 r. liczba cudzoziemców przybywających do kraju nadal spadała – od 1 maja liczba obcokrajowców wyniosła 5,66 mln osób. Większość przybyłych do Rosji (86 proc.) to obywatele krajów WNP, ale w 2020 r. ich liczba również znacznie spadła (o 39 proc.).

Najbardziej zmniejszyła się liczba obywateli Ukrainy i Mołdawii – odpowiednio 53 proc. i 51 proc., a nieco mniej – obywateli Kirgistanu (18 proc.), Armenii (22 proc.) i Tadżykistanu (35 proc.). W 2021 r. w porównaniu do 2020 r. trzykrotnie zmniejszyła się liczba obywateli z krajów UE – ich liczba w Rosji została odnotowana na najniższym poziomie od 10 lat (226 tys.). Przepływ z Tadżykistanu zmniejszył się o 37 proc., a z Kazachstanu i Uzbekistanu o 42 proc.

Na dzień 1 maja 2021 r. liczba migrantów zarobkowych (którzy wskazywali na swój cel wjazdu do Rosji jako pracownicy najemni) wyniosła 2,68 mln. W porównaniu do 2020 r. liczba migrantów zarobkowych zmniejszyła się o 35 proc.

Udział migrantów zarobkowych legalnie przebywających w kraju w ogólnej liczbie osób, które przyjechały do ​​pracy w Rosji, wyniósł 75 proc. Na koniec I kwartału migranci zarobkowi za patenty wpłacili 8,91 mld rubli do regionalnych budżetów Rosji (o 20 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2020 roku).