Prezydenci Turkmenistanu i Uzbekistanu omawiają perspektywy rozwoju współpracy

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew i prezydent Turkmenistanu Gurbanguły Berdymuhamedow rozmawiali o perspektywach rozwoju współpracy we wszystkich obszarach.

Rozmowy miały miejsce podczas wizyty roboczej Prezydenta Uzbekistanu w Turkmenistanie.

Strony opowiedziały się za dalszym zacieśnianiem współpracy w sferze handlowej i gospodarczej, a także zwróciły uwagę na znaczenie intensyfikacji kontaktów w sferze humanitarnej. Strony wymieniły poglądy na szereg aktualnych zagadnień z regionalnej i międzynarodowej agendy, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Prezydent Uzbekistanu, w imieniu narodu Uzbekistanu i swoim własnym, ponownie złożył przywódcy Turkmenistanu głębokie kondolencje w związku ze śmiercią jego ojca Myalikguly Berdymuhamedowa.

W trakcie rozmów Prezydenci Uzbekistanu i Turkmenistanu omówili aktualne zagadnienia z agendy bilateralnej i relacji regionalnych. Z satysfakcją odnotowano, że pomimo trudnego okresu pandemii, zapewniona jest pozytywna dynamika w rozwoju relacji Uzbekistan – Turkmenistan na wszystkich poziomach.

Dzięki wspólnym wysiłkom w ostatnich latach obroty handlowe wzrosły ponad trzykrotnie, osiągając w ubiegłym roku 530 mln USD. Powstało ponad 150 wspólnych przedsięwzięć. Jednocześnie zwracano uwagę na potrzebę pełniejszego wykorzystania istniejącego potencjału w handlu, inwestycjach, współpracy przemysłowej, przede wszystkim w transporcie, energetyce, przemyśle lekkim i spożywczym, rolnictwie i gospodarce wodnej.

Wyrażono gotowość do dalszego wspólnego promowania porozumienia o utworzeniu międzynarodowego korytarza transportowo-tranzytowego, a także zapewnienia sprawnego tranzytu na trasie multimodalnej Chiny – Azja Centralna – Kaukaz Południowy – Turcja oraz kontynuacji interakcji w zakresie rozwoju transportu i infrastruktury logistycznej.