Język rosyjski otrzyma oficjalny status w Górskim Karabachu

Parlament nieuznawanej republiki Górskiego Karabachu przyjął propozycję uczynienia z języka rosyjskiego, obok ormiańskiego, drugiego oficjalnego języka w regionie zamieszkanym przez ludność ormiańską.

Poprawki do przepisów językowych w regionie zostały przegłosowane w stosunku 27:0 w czwartek 25 marca, przy dwóch wstrzymujących się.

Ustawa, która wejdzie w życie po podpisaniu jej przez przywódcę Ormian z Górskiego Karabachu Arajka Harutiuniana, według którego nadanie językowi rosyjskiemu oficjalnego statusu pogłębiło historię „kulturowych, wojskowych i gospodarczych” powiązań Górskiego Karabachu z Rosją.

Trzy z pięciu partii politycznych reprezentowanych w legislaturze regionu zaproponowały to rozwiązanie w zeszłym miesiącu, argumentując, że ułatwi to komunikację z rosyjskimi żołnierzami i pracownikami pomocy rozmieszczonymi w Górskim Karabachu po zeszłorocznej wojnie Armenii z Azerbejdżanem.

Obecność Rosji w Górskim Karabachu wzrosła w wyniku zawieszenia broni wynegocjowanym po sześciu tygodniach walk w regionie i wokół niego zakończonych w listopadzie 2020 roku . Na mocy porozumienia o rozejmie część Górskiego Karabachu i wszystkich siedmiu okręgów wokół niego została oddana pod administrację Azerbejdżanu po prawie trzydziestu latach kontroli przez siły ormiańskie.

Porozumienie doprowadziło również do rozmieszczenia około 2000 rosyjskich sił pokojowych wzdłuż obszarów linii frontu i korytarza lądowego łączącego sporne terytorium z Armenią.

Górski Karabach jest uznawany na arenie międzynarodowej za część Azerbejdżanu. Baku potępiło plany regionu nadania językowi rosyjskiemu oficjalnego statusu. Prezydent Ilham Alijew powiedział 26 lutego, że „w Azerbejdżanie może być tylko jeden język urzędowy” – język azerbejdżański.