Żaparow w Kazachstanie otwiera współpracę w regionie

Prezydent Kirgistanu Sadyr Japarow złożył wizytę państwową w Kazachstanie w dniach 2-3 marca.

Wizyta rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem z prezydentem Kazachstanu Kassymem-Jomartem Tokajewem. Szefowie państw prowadzili rozmowy w wąskim i rozszerzonym formacie, omawiając aktualne kwestie współpracy bilateralnej i wielostronnej między Kirgistanem i Kazachstanem oraz dalsze perspektywy wspólnych interakcji.

Podpisano szereg dokumentów mających na celu dalsze pogłębienie współpracy bilateralnej kirgisko-kazachstańskiej, w tym wspólne oświadczenie prezydentów Sadyra Żaparowa i Kassyma-Jomarta Tokajewa.

Sadyr Żaparow spotkał się także z pierwszym prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajevem, przewodniczącym parlamentu Madżlisu Nurlanem Nigmatulinem i premierem Askarem Maminem. Głowa państwa odwiedziła także muzeum pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa oraz złożyła wieniec pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny w stolicy Kazachstanu.

Drugi dzień wizyty państwowej rozpoczął się od spotkania Sadyra Żaparowa ze środowiskiem biznesowym i przedstawicielami środowiska biznesowego Kazachstanu. Wizyta państwowa zakończyła się wspólną wizytą Sadyra Żaparova i Kassyma-Jomarta Tokajewa w Astana International Financial Centre.

Kazachstan był drugim po Rosji krajem, który odwiedził nowo wybrany w styczniu na urząd prezydenta Republiki Kirgiskiej Sadyr Żaparow.

Powiązany artykuł