Prezydent Uzbekistanu spotkał się z liderami partii politycznych

Kilka dni temu prezydent Szawkat Mirzijojew spotkał się z liderami partii politycznych w Uzbekistanie.

Jak podano w oficjalnym komunikacie, w trakcie spotkania strony wymieniły poglądy na temat kwestii wzmocnienia roli partii politycznych w życiu publicznym oraz głównych zadań, przed którymi stoją dzisiaj.

„Podkreślono rolę partii politycznych we wdrażaniu zakrojonych na szeroką skalę reform w życiu państwa i społeczeństwa, ochronie praw i interesów narodu.” – czytamy w komunikacie.

,,W kraju szczególną uwagę przywiązuje się do zintegrowanego rozwoju regionów, zwiększania dobrobytu ludności, zmniejszania ubóstwa. Realizowanych jest wiele programów obejmujących sferę gospodarczą i społeczną. Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienie uznano za priorytety. Na izbach Oliya Madżlisu i samorządów lokalnych spoczywa duża odpowiedzialność za monitorowanie realizacji tych prac.”– czytamy w relacji z spotkania.

Spotkanie dotyczyło rozwoju sfer społecznych, zwłaszcza edukacji i ochrony zdrowia. Zwrócono uwagę, że ważne jest, aby partie polityczne badały problemy społeczno-gospodarcze w terenie za pośrednictwem swoich zastępców, przedstawiały propozycje ich rozwiązania, w szczególności sprawowały skuteczną kontrolę parlamentarną i publiczną.

Odbyła się wymiana poglądów na temat potrzeby aktywnego przedstawiania przez każdą ze stron celów programowych w parlamencie, promowania inicjatyw ustawodawczych za pośrednictwem swoich frakcji oraz monitorowania wdrażania prawa.

Podczas rozmów dogłębnie przeanalizowano działalność partii politycznych w świetle współczesnych wymagań, padły opinie i praktyczne sugestie usprawnienia ich pracy i zwiększenia efektywności.