Uzbekistan przedłuża ograniczenia w ruchu lotniczym

Ograniczenie ruchu lotniczego Uzbekistanu z kilkoma krajami zostało przedłużone do 1 marca 2021 r. – poinformowała specjalna komisja ds. zwalczania koronawirusa w Uzbekistanie.

Według komisji Uzbekistan przedłużył ograniczenia lotów międzynarodowych z Wielką Brytanią, Włochami, Niemcami, Danią, Austrią, Australią, Holandią i RPA do 1 marca.

Poinformowano, że ograniczenie ruchu lotniczego z tymi krajami zostało przedłużone ze względu na utrzymującą się trudną sytuację epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 w wymienionych krajach. Wcześniej ograniczenia były wprowadzane od 21 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r., a następnie przedłużane do 1 lutego 2021 r.

Poinformowano, że obywatele tych krajów oraz bezpaństwowcy na stałe mieszkający w tych państwach, a także obywatele państw trzecich, którzy odwiedzili te państwa w ciągu ostatnich 14 dni, mają zakaz wjazdu do Uzbekistanu w okresie obowiązywania ograniczenia.

Ponadto obywatele Uzbekistanu i bezpaństwowcy, którzy przebywali w tych krajach przez ostatnie 14 dni i wjeżdżają do Uzbekistanu przez kraje trzecie, podlegają 14-dniowej kwarantannie w stacji kwarantanny lub hotelu. Wcześniej informowano, że od 28 stycznia można organizować imprezy koncertowe w ścisłej zgodności z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Wznowiono również pracę placówek gastronomicznych i rozrywkowych w godzinach od 8:00 do 23:00.

Komisja informuje jednak, że ww. placówki muszą przestrzegać zasad określonych w uchwale Rady Ministrów w sprawie dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo publiczne obiektów gastronomicznych i rozrywkowych działających w porze nocnej. Ponadto komisja przypomniała, że ​​w wielu krajach świata sytuacja z koronawirusem pogarsza się, co prowadzi do niemal całkowitego ograniczenia działalności sfery społecznej i gospodarczej, dlatego obywatele są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz dużej osobistej odpowiedzialności.

Powiązany artykuł