Duszanbe i Taszkent z porozumieniem ws. wytyczenia wspólnej granicy

Procedura ustawiania filarów granicznych wzdłuż granicy tadżycko-uzbeckiej ma zostać potwierdzona do końca tego roku. Rozmowy graniczne między delegacjami rządowymi Tadżykistanu i Uzbekistanu odbywały się w Duszanbe od 26 stycznia do 30 stycznia.

Strony uzgodniły harmonogram spotkań grup roboczych w tym roku. Harmonogram przewiduje comiesięczne spotkania – informują źródła w Tadżykistanie. Według Państwowego Komitetu ds. Gospodarki Gruntami i Geodezji Tadżykistanu granica Tadżykistanu z Uzbekistanem ma długość 1332 kilometrów.

Władze w Duszanbe i Taszkencie zleciły swoim grupom roboczym potwierdzenie procedury umieszczenia filarów granicznych wzdłuż wspólnej granicy do końca tego roku. Przypomnijmy, że międzypaństwowy protokół o zakończeniu wytyczania granicy Tadżykistanu z Uzbekistanem został podpisany w Taszkiencie 8 stycznia ubiegłego roku.

Kilka bezproduktywnych lat

Protokół potwierdził pełną zgodę stron na przedstawienie granicy między dwoma krajami, ale pandemia koronawirusa wprowadziła zmiany w procesie wytyczania granic. Rozmowy tadżycko-uzbeckie w sprawie delimitacji granicy były wstrzymane od lutego 2009 r. po tym, jak Tadżykistan odrzucił propozycję Uzbekistanu o oddaniu części spornych ziem stronie tadżyckiej pod warunkiem uzyskania pełnej kontroli nad zbiornikiem wodnym „Farhod” wzdłuż granicy obu państw.

Pierwsze po trzech latach rozmowy graniczne między Tadżykistanem i Uzbekistanem odbyły się w Duszanbe w dniach 21-22 lutego 2012 r. 24 kwietnia 2015 r. najwyżsi urzędnicy graniczni Tadżykistanu i Uzbekistanu spotkali się w północnym mieście Chadżand w Tadżykistanie. W listopadzie 2016 r. grupa robocza rozpoczęła przegląd rozwiązań umożliwiających ostateczne wyznaczenie 16 proc. ponad 1300-kilumetrowej granicy.

Podczas wizyty premiera Uzbekistanu Abdulli Aripova w Duszanbe, która odbyła się 10 stycznia 2018 r., Tadżykistan i Uzbekistan zgodziły się na ruch bezwizowy i inne środki związane z przekraczaniem granic. Przepisy przewidują również budowę nowych punktów kontrolnych wzdłuż granicy oraz otwarcie kilku połączeń autobusowych łączących miasta obu państw. Strony doszły również do porozumienia w sprawie spornej tamy i elektrowni wodnej Farhod z czasów radzieckich znajdującej się wzdłuż granicy. Zgodnie z porozumieniem, grunt, na którym stoi stacja, będzie własnością Tadżykistanu, a sama stacja – wraz z wyposażeniem i infrastrukturą – będzie własnością Uzbekistanu.

Pod koniec lutego 2018 r. Tadżyckie i uzbeckie grupy robocze ds. Delimitacji i demarkacji wspólnej granicy spotkały się w Taszkencie w celu przygotowania aneksu do umowy międzyrządowej między Uzbekistanem a Tadżykistanem w sprawie wytyczenia spornych odcinków wspólnej granicy. Podczas wizyty prezydenta Uzbekistanu w Tadżykistanie w marcu 2018 r. podpisano porozumienie międzyrządowe między Tadżykistanem a Uzbekistanem w sprawie odrębnych odcinków granicy tadżycko-uzbeckiej.