Zaprzysiężony na prezydenta Żaparow obiecuje sprawiedliwość i dobrobyt

Podczas zdecydowanie dyskretnej ceremonii inauguracyjnej z powodu obaw związanych z koronawirusem 52-letni Sadyr Żaparow został zaprzysiężony na prezydenta Kirgistanu w Filharmonii Narodowej w Biszkeku.

W oficjalnej uroczystości wzięło udział tysiąc osób, w szczególności wybitne osobistości kraju, deputowani Jogorku Kenesh (parlament Kirgistanu), byli prezydenci, byli przewodniczący parlamentu, byli premierzy, liderzy wyznań Kirgistanu, korpus dyplomatyczny, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, osoby starsze i zwykli zaproszeni obywatele. Na uroczystość zostali zaproszeni także kontrkandydaci Żaparowa w ostatnich wyborach.

Po złożeniu przysięgi, Żaparow, który zdobył ponad 79 procent głosów w wyborach 10 stycznia, wezwał wszystkie grupy polityczne, w tym jego przeciwników, grupy etniczne oraz organizacje pozarządowe i religijne do zjednoczenia i współpracy na rzecz lepszej przyszłości kraju. „Ja, podobnie jak wszyscy patrioci w tym kraju, marzę, aby Kirgistan stał się rozwinięty gospodarczo, dynamiczny, silny i wolny.” – powiedział nowy prezydent Kirgistanu.

Problem zadłużenia i migracji

Sadyr Żaparow zobowiązał się do stworzenia „dyktatury prawa, w której panuje sprawiedliwość i dobrobyt”. Formalnie przejmuje kontrolę nad krajem, którym faktycznie rządzi od końca października, w następstwie buntu, który obalił jego poprzednika, Sooronbaja Dżeenbekowa. Teraz skupi się na forsowaniu reform w celu dalszego umocnienia jego władzy. „Stoimy w obliczu początku nowego etapu historii.” – powiedział w trakcie inauguracyjnego wystąpienia.

,,Musimy spłacić 5 miliardów dolarów długu zewnętrznego.”– powiedział prezydent Kirgistanu i zauważył, że daleki jest od myślenia o uznaniu obecnej sytuacji gospodarczej za dobrą. „Zaczynamy spłacać zadłużenie zagraniczne w wysokości około 5 miliardów dolarów, zgromadzone przez ostatnie trzydzieści lat. Do 2032 roku musimy spłacić pełną kwotę zadłużenia zewnętrznego. W związku z pandemią koronawirusa zmniejszył się budżet republikański.”- powiedział prezydent Żaparow.

Nowy lider Kirgistanu podczas przemówienia inauguracyjnego w Filharmonii im. Satylganowa w Biszkeku stwierdził, że jego głównym obowiązkiem będzie powrót rodaków-imigrantów do ojczyzny.

„Zapewnienie pracy obywatelom Kirgistanu, powrót tysięcy rodaków imigrantów do ojczyzny będzie jednym z głównych obowiązków. W tym celu konieczne jest jak najszybsze wdrożenie dużych projektów HPP Kambar-Ata i Sary-Zhaz, kaskada Górna Naryn jak to możliwe.” – powiedział przywódca Kirgistanu.

Wielowektorowa polityka zagraniczna

Kirgistan kierowany przez Żaparowa będzie trzymał się wielowektorowej polityki zagranicznej. Podkreślił, że będzie trzymał się „wielostronnej” polityki zagranicznej, zaznaczając, że Rosja, Kazachstan i Uzbekistan będą głównymi partnerami pod jego kierownictwem.

Powiedział, że ciągły rozwój gospodarczy kraju, jego odrodzenie kulturowe oraz stabilność są możliwe tylko wtedy, gdy utrzymane zostaną dobrosąsiedzkie i przyjazne stosunki z sąsiednimi i odległymi krajami.

„Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim tym krajom, a zwłaszcza Rosji, która wyrażając szczególne zaniepokojenie wydarzeniami w Kirgistanie, udzieliła nam wszelkiej możliwej pomocy w trudnych dniach. Pragnę też serdecznie podziękować naszym sąsiadom – Uzbekistanowi i Kazachstanowi za pomoc udzieloną podczas pandemii. Mamy wspólne przeznaczenie i historię”. – stwierdził nowy prezydent Kirgistanu.

Zaznaczył, że zacieśnienie współpracy, zacieśnienie więzi gospodarczych i kulturowych z partnerami strategicznymi jest priorytetem polityki zagranicznej. „Dotyczy to krajów Azji Centralnej i chciałbym również zwrócić uwagę na Turcję.” – powiedziała nowa głowa państwa.

„Wierzymy, że Chiny jako nasz sąsiad i partner, którego rola w światowej polityce i gospodarce rośnie z dnia na dzień, w Azji Centralnej, w tym w Kirgistanie, będą kontynuować wzajemnie korzystne stosunki gospodarcze. Każdego roku musimy pogłębiać dobrosąsiedzkie stosunki i osiągać wspaniałe rezultaty w obszarach wspólnego zainteresowania.” – dodał Żaparow.

Suwerenny Kirgistan, jak zaznaczył Żaparow, będzie dążył do współpracy z Ameryką, krajami Europy i Azji. Zapewnił również, że Republika Kirgiska wypełni międzynarodowe zobowiązania w ramach ONZ, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Rady Państw Tureckojęzycznych, a także innych organizacji międzynarodowych.

Mocny mandat na niepewne czasy

Wśród gości uroczystości był także prezydent Dżeenbekow, który został teraz pierwszym prezydentem Kirgistanu, szef służb bezpieczeństwa i stary sojusznik Żaparowa Kamczybek Tashiyev oraz Talant Mamutow, który utrzymuje prezydenta siedzenie ciepłe tymczasowo przez ostatnie kilka tygodni.

Żaparow, który odbywał karę więzienia za porwanie w czasie zamieszek 5 października, został uwolniony z aresztu. Zaczyna swoją władzę u steru gospodarki zmiażdżonej przez pandemię COVID-19. Nawet po wybuchu kryzysu epidemiologicznego trudno dostrzec, jakimi opcjami dysponuje Kirgistan, aby osiągnąć obiecujący dobrobyt, który obiecuje Żaparow.

Na razie za nowym prezydentem Kirgistanu stoją w dużej mierze nastroje społeczne, ale nawet inauguracja nie była pozbawiona kontrowersji. W tygodniach poprzedzających ceremonię ogłoszono, że na imprezę przeznaczono 10 milionów somów (118 000 dolarów) – to ledwie przystępny wydatek na nieplanowaną inaugurację. 22 stycznia Żaparow starał się rozładować irytację, mówiąc, że zrezygnuje z przepychu i uroczystego konwoju po ulicach stołecznego Biszkeku.

Pomimo tego, że dał się poznać jako trybun i człowiek z ludu, Żaparow polubił konwoje motorowe, które wymagają tymczasowego blokowania całych części stolicy Biszkeku, ku wściekłości kierowców. I rzeczywiście, pomimo obietnic Żaparowa, konwój odbył się tak samo w dniu inauguracji. 2500 policjantów rozmieszczonych w celu zapewnienia ochrony również częściowo podważyło twierdzenia, że ​​nowy prezydent jest prawie powszechnie kochany przez lud.

Powiązany artykuł