Klimat wśród priorytetów przewodnictwa Kazachstanu w Unii Eurazjatyckiej

Wirtualne konferencje, które odbyły się w przeddzień Święta Niepodległości Kazachstanu w środę (16 grudnia), ujawniły priorytety kraju na 2021 r., w tym walkę z pandemią COVID-19, realizację porozumienia klimatycznego z Paryża i przewodnictwo w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU).

Kazachstan, który w 2021 roku przejmuje od Białorusi przewodnictwo w prowadzonej przez Rosję EAEU, jest nie tylko członkiem-założycielem, ale w pewnym stopniu jego inicjatorem. Szczyt głów państw EAEU odbędzie się w Kazachstanie w maju 2021 r.

W 1994 roku, podczas przemówienia na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, pierwszy prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew, zaproponował utworzenie „Unii Eurazjatyckiej” jako regionalnego bloku handlowego w celu łączenia się z rozwijającymi się gospodarkami Europy i Azji Wschodniej i czerpania z nich korzyści.

Spadek w handlu

Blok, który dąży do nawiązania stosunków instytucjonalnych z UE, składa się z Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Armenii i Kirgistanu jako członków oraz Kuby, Mołdawii i Uzbekistanu jako obserwatorów.

Przemawiając na posiedzeniu Najwyższej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej, które odbyło się w piątek w formie wideokonferencji, prezydent Kassym-Jomart Tokajew powiedział, że priorytetami Kazachstanu będzie pełna realizacja umowy z EAEU, eliminacja barier handlowych, rozwój współpracy wewnątrz i poza organizacją.

Na spotkaniu, w którym udział wzięli głowy państw zainteresowanych państw, w tym prezydent Rosji Władimir Putin, omówiono dalszy rozwój EAEU, strategiczne obszary euroazjatyckiej integracji gospodarczej do 2025 r. oraz rozwój współpracy handlowej i gospodarczej z jej głównymi partnerami.

Przywódcy zdecydowali również o przyznaniu Kubie i Uzbekistanowi statusu obserwatora, co zdaniem Tokajewa stworzy znaczące możliwości gospodarcze. Przywódca Kazachstanu powiedział, że pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na obroty handlowe w EAEU o 13 proc. – około 39 miliardów USD.

„Handel Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z innymi krajami spadł jeszcze bardziej, o 19 proc., osiągając łącznie 447 mld USD. Wszystko to sprawia, że ​​nawiązanie efektywnej współpracy, poszukiwanie rezerw wzrostu i odblokowanie potencjału gospodarczego naszego związku jest jeszcze pilniejsze”– stwierdził Tokajew.

Wykorzystać potencjał tranzytowy

Od powstania unii w 2015 r. wzajemny handel Kazachstanu z członkami EAEU wzrósł o 33 proc., w tym o 25 proc. w eksporcie. Wolumen inwestycji pochodzących z krajów członkowskich EAEU wzrósł o 6 proc.

Zaproponował także większe wykorzystanie potencjału tranzytowego regionu poprzez modernizację odcinków transgranicznych w korytarzach transportowych, w tym dokończenie budowy i modernizację rosyjskiego odcinka autostrady Europa Zachodnia – Chiny Zachodnie.

„Azja naprawdę staje się regionem XXI wieku. Odpowiada za 28 proc. światowego PKB i liczba ta będzie nadal rosnąć. Obecnie trend „zwrotu na Wschód” otworzy nowe możliwości w transporcie i logistyce. My, jako kraje euroazjatyckie, musimy w pełni uwolnić nasz potencjał tranzytowy ”– powiedział Tokajew.

Prezydent Kazachstanu odniósł się również do szczytu klimatycznego sprzed pięciu lat. Tokajew nazwał walkę ze zmianami klimatycznymi „pilną i egzystencjalną”.

Klimat w centrum uwagi

Powiedział, że jako kraj śródlądowy i rozwijający się, Kazachstan jest bardzo podatny na zmiany klimatyczne. Przyznał, że kraj nadal w dużym stopniu opiera się na paliwach kopalnych, ale był bardzo zdeterminowany, aby je wycofać, zdekarbonizować gospodarkę i osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku. Dodał, że Kazachstan przyjmuje rozwiązania oparte na przyrodzie zarówno w celu łagodzenia, jak i adaptacji.

W ciągu najbliższych pięciu lat Kazachstan posadzi dwa miliardy drzew, aby zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla i powstrzymać grożące pustynnienie w wyniku zmian klimatycznych, powiedział Tokajew. Powiedział również, że Kazachstan czyni z adaptacji do zmian klimatu normę prawną w nowym kodeksie środowiskowym planowania polityki sektorowej i regionalnej.

Kazachstan podpisał i ratyfikował porozumienie paryskie w 2016 r., zobowiązując się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 15 proc. do 2030 r. W zeszłym tygodniu Kazachstan ujawnił plany rozszerzenia działań mających na celu ożywienie niegdyś czwartego co do wielkości jeziora na świecie – Morza Aralskiego. W ciągu najbliższych kilku lat rząd posadzi kolejne 177,5 miliona sadzonek w tej części morza, w której od dawna nie było wody, aby zapobiec pustynnieniu.

Opisywane jako jedna z najgorszych katastrof ekologicznych na świecie, Morze Aralskie zaczęło się kurczyć w czasach radzieckich, po tym, jak wody rzeki Amu-darii, która wpadała do Aralu, zaczęły zapadać się w pola bawełny Uzbekistanu, nigdy nie docierając do morza .

Potencjał energii słonecznej Kazachstanu jest dość duży – około 1500–1600 kWh / m² rocznie, a liczba dni słonecznych wynosi 115 rocznie. Rozległe stepy Kazachstanu są otwarte na silne wiatry z zachodu i północy, co pozwala również na wykorzystanie elektrowni wiatrowych.

Niedawno po raz pierwszy Azjatycki Bank Rozwoju pozyskał prawie 14 miliardów tenge (32,56 miliona USD) z pierwszych zielonych obligacji na kazachskiej giełdzie.

Powiązany artykuł