Uzbekistan otrzyma status obserwatora EAEU

W grudniu tego roku Uzbekistan otrzyma status obserwatora w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) – powiedział w ostatnich dniach szef departamentu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji Michaił Anisimow, przemawiając na internetowej konferencji „Dialog przemysłowy. Rosja-Uzbekistan: nowe praktyki i partnerstwa”.

Obecnie tylko Mołdawia posiada status obserwatora w EAEU.

Przypomnijmy, że 24. stycznia br. podczas przemówienia do Olij Majlisu (izba niższa parlamentu Uzbekistanu) Szawkat Mirzijojew wypowiedział się na temat współpracy kraju z EAEU. Podkreślił, że nie chodzi o członkostwo, ale o współpracę. Szef państwa powiedział, że w tej poważnej sprawie rząd będzie kierował się przede wszystkim interesami ludu, kierując się ich wolą.

„Posłowie i senatorowie powinni kompleksowo omówić tę kwestię w parlamencie i z pełną odpowiedzialnością wyrażać swoje ugruntowane stanowisko” – powiedział wówczas Prezydent Uzbekistanu.

6. marca Rada Ministrów odbyła posiedzenie, na którym omówiono kwestię składania wniosków i propozycji do izb Oliy Majlisu na podstawie wyników analitycznej i kompleksowej oceny współpracy z EAEU. Następnie rząd przyjął propozycję przystąpienia do EAEU w charakterze obserwatora.

26. marca deputowani do Rady Izby Ustawodawczej Izby Parlamentu omówili kwestie współpracy Uzbekistanu z EAEU. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że ważne jest zwrócenie uwagi na rozwój konkurencyjności kraju i zwiększenie jego potencjału eksportowego.

11. maja w ramach sesji plenarnej Senatu rozważono kwestię współpracy Uzbekistanu z EAEU. Po zakończeniu dyskusji senatorowie zaakceptowali propozycję przystąpienia do EAEU w charakterze państwa obserwatora. W tej sprawie przyjęto odpowiednią uchwałę Senatu.

Powiązany artykuł