Armenia tworzy nowy organ antykorupcyjny

Rząd Armenii formalnie zatwierdził ustawę wzywającą do powołania specjalnego organu ścigania, którego zadaniem byłoby badanie przypadków korupcji.

Gabinet premiera Nikola Paszyniana przesłał projekt ustawy do Zgromadzenia Narodowego. Powszechnie oczekuje się, że parlament kontrolowany przez blok premiera „Mój Krok” przyjmie prawo.

Mariam Galstian, wysoka urzędnik w armeńskim Ministerstwie Sprawiedliwości, powiedziała w piątek, że Komitet Antykorupcyjny (ACC) zacznie działać w drugiej połowie 2021 roku.

Walka z korupcją strategicznym zadaniem rządu

Komitet zostanie utworzony zgodnie z rządową strategią zwalczania korupcji i trzyletnim planem działania przyjętym w październiku 2019 r. Większość swoich uprawnień odziedziczy po wydziałach antykorupcyjnych czterech ormiańskich organów ścigania, które od dawna ścigają (bez większych efektów) przestępstwa korupcyjne.

Galstian wyraziła przekonanie, że ACC będzie w znacznie lepszej pozycji do zwalczania przekupstwa i innych praktyk korupcyjnych. „Jeśli pełnisz kilka funkcji jednocześnie, nie możesz specjalizować się w przestępstwach związanych z korupcją”.

Galstian powiedziała również, że ACC będzie rekrutować nie tylko funkcjonariuszy wydziałów przeciwdziałających korupcji istniejących organów ścigania, ale także innych specjalistów. Wszyscy oni zostaną wybrani przez specjalną komisję w drodze konkursu po przejściu „kontroli integralności” – powiedziała.

Zgodnie z rządowym projektem przesłanym do parlamentu komisja zakwalifikuje również dwóch kandydatów na stanowisko przewodniczącego ACC. Premier Armenii wyznaczy jednego z nich na szefa nowej agencji do walki z korupcją. W skład komisji wejdą nie tylko urzędnicy państwowi, ale także członkowie społeczeństwa obywatelskiego.

Paszynian wielokrotnie twierdził, że od czasu dojścia do władzy w maju 2018 r. wyeliminował „korupcję systemową” w Armenii. Podczas jego rządów organy ścigania wszczęły dziesiątki głośnych dochodzeń w sprawie korupcji.

Powiązany artykuł