EDB przewiduje wzrost gospodarczy państw członkowskich w 2021 r.

Eurazjatycki Bank Rozwoju (EDB) prognozuje wzrost łącznego PKB swoich krajów członkowskich na 3,2 proc. w 2021 r., po spadku o 3,8 proc. w 2020 r.

Prognoza EDB na 2020 r. ocenia, że kraje zrzeszone w organizacji, zostały w tym roku dotknięte poważnymi wstrząsami społecznymi i gospodarczymi z powodu pandemii COVID-19.

Bank prognozuje, że łączny PKB krajów członkowskich zmniejszy się o 3,8 proc. w 2020 r., po wzroście o 1,7 proc. rok wcześniej. Oczekuje się, że PKB Armenii spadnie o 6,4 proc, na Białorusi o 1,5 proc., w Kazachstanie o 3 proc., w Kirgistanie o 7,5 proc., a o 4 proc. w Rosji. W Tadżykistanie wzrost gospodarczy spowolni do 4,5 proc. z 7,5 proc. w 2019 roku.

EDB zwraca uwagę, że znaczące wsparcie społeczno-gospodarcze (ok. 3,7 proc. PKB) udzielone Armenii powinno złagodzić spadek produkcji tego kraju o ok. 1,8-2,2 proc. w 2020 r. na Białorusi, w Kirgistanie i Tadżykistanie wsparcie rządowe jest stosunkowo niewielkie (ok. 1,1, 2,4 i 2,5 proc. PKB), częściowo z powodu ograniczonych rezerw fiskalnych.

Prognozowany wzrost w przyszłym roku

Analitycy EDB uważają, że tempo, w jakim gospodarki krajów członkowskich Banku będą wychodzić z tegorocznych zawirowań, będzie w dużej mierze zależało od przyszłych wydarzeń związanych z pandemią.

W przeglądzie zauważono, że złagodzenie środków dystansowania społecznego pomoże ożywić aktywność konsumentów i inwestycji w regionie EDB w 2021 r. Silniejszy popyt zewnętrzny i rosnące ceny surowców będą wspierać eksport. Oczekuje się, że w przyszłym roku polityka pieniężna pozostanie miękka w większości krajów członkowskich Banku. Będzie to również sprzyjało ożywieniu gospodarczemu.

W 2021 r. gospodarki Armenii, Kirgistanu i Tadżykistanu będą również wspierane przez przekazy zarobków migrujących pracowników. Spadek przekazów pieniężnych w 2020 r. dodatkowo wpłynął na dochody gospodarstw domowych i popyt krajowy w tych krajach. Napływ przekazów pieniężnych wzrośnie w przyszłym roku wraz z ożywieniem aktywności gospodarczej w krajach-donatorach, głównie w Rosji.

Analitycy EDB wskazują na szereg czynników, które będą hamować ożywienie gospodarcze w regionie. Scenariusz Banku sugeruje, że ograniczenia sanitarne będą stopniowo łagodzone, a dystans społeczny pozostanie częścią codziennego życia przynajmniej przez następny rok. Wzrost inwestycji będzie słaby przy dużej niepewności. Wsparcie rządu dla ludności i przedsiębiorstw za pośrednictwem polityki fiskalnej zostanie zmniejszone.

EDB przewiduje, że gospodarka Armenii wzrośnie o 4,9 proc. w 2021 r., Kazachstan 4,4 proc., Kirgistan 3,7 proc., Rosja 3,2 proc. i Tadżykistan 6,1 proc. Ograniczone rezerwy fiskalne, niski popyt inwestycyjny i niestabilna sytuacja finansowa w sektorze realnym spowalniają ożywienie gospodarcze na Białorusi.

Mocniejsze waluty i spowolnienie inflacji

Prognoza makroekonomiczna wskazuje, że rosnące ceny ropy naftowej wraz z osłabieniem pandemii będą wspierać waluty krajów członkowskich w 2021 r. Wysokie ryzyka geopolityczne będą nadal wywierać presję na waluty krajowe. W 2021 roku średni kurs drama (Armenia) do dolara amerykańskiego ma wynieść około 492, rubla białoruskiego 2,61, tenge 423,8 (Kazachstan), som 83,2 (Kirgistan), rubla 74,5, a somoni 11,6 (Tadżykistan).

EDB spodziewa się spowolnienia inflacji w 2021 r. W większości krajów regionu. Tempo wzrostu wskaźnika cen konsumpcyjnych w Armenii spadnie do 1,1 proc. (z 1,2 proc. na koniec 2020 r.), na Białorusi do 5,5 proc. (z 6,4 proc.), w Kazachstanie do 5,3 proc. (z 7,3 proc.), w Kirgistanie do 5,2 proc. (z 6,5 proc.), w Rosji do 3,5 proc. (z 4,2 proc.), a w Tadżykistanie do 5,3 proc. (z 8,5 proc.).

W prognozie makroekonomicznej zauważono również, że ze względu na utrzymujące się wysokie ryzyko prognozy EDB pozostają przesunięte w kierunku niższych szacunków. Jeśli nie można szybko powstrzymać gwałtownego wzrostu wskaźników infekcji, a masowe rozpowszechnianie szczepionek zajmie więcej czasu niż oczekiwano, straty w tempie wzrostu gospodarczego będą większe niż w scenariuszu odniesienia.

Eurazjatycki Bank Rozwoju (EDB) to międzynarodowa instytucja finansowa promująca integrację i rozwój swoich krajów członkowskich – Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Tadżykistanu. Kapitał zakładowy EDB wynosi 7 miliardów USD. Bank został utworzony w styczniu 2006 r. przez Rosję i Kazachstan i ma siedzibę w Ałmaty. Główną część portfela EDB stanowią projekty w zakresie infrastruktury transportowej, energetyki, chemii, górnictwa i inżynierii mechanicznej o wysokim efekcie integracji.

Powiązany artykuł