Kazachstan zapożycza się na 1,5 miliarda euro na walkę COVID-19

Minister finansów Kazachstanu Yerulan Żamaubajew powiedział na posiedzeniu plenarnym Madżlisu (niższej izby parlamentu) 24. listopada, że ​​republika podpisała umowę pożyczki z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych na kwotę 661,8 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2021 roku.

Rozpatrywany jest projekt ustawy w sprawie ratyfikacji umowy kredytowej (aktywne działania w walce z COVID-19 oraz programu wsparcia kosztowego) między Kazachstanem a Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych. „Fundusze pożyczkowe wesprą działania rządu Kazachstanu w walce z konsekwencjami pandemii COVID-19 i ożywieniem gospodarczym” – powiedział Żamaubajew.

Ministerstwo Finansów Kazachstanu będzie obsługiwać i spłacać pożyczkę kosztem budżetu zgodnie z warunkami finansowymi ustalonymi w umowie.

Ponadto Kazachstan podpisał umowę z drugim bankiem – Azjatyckim Bankiem Rozwoju w sprawie kredytu w wysokości 908,5 mln euro. Pieniądze te zostaną również przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego 2021 roku. Pożyczka pomoże wesprzeć działania rządu mające na celu zwalczanie skutków pandemii COVID-19 i pobudzenie gospodarki.

Ministerstwo Finansów będzie obsługiwać i spłacać pożyczkę kosztem budżetu zgodnie z warunkami finansowymi ustalonymi w umowie. Żamaubajew podkreślił, że porozumienie wymaga wcześniejszego wejścia w życie, ponieważ środki te są zarezerwowane dla Kazachstanu w ramach specjalnego programu AIIB walki z pandemią w 2020 roku.

Powiązany artykuł