Kazachstan: Prezydent ponagla prace nad alfabetem łacińskim

Prezydent Kazachstanu Kasym-Dżomart Tokajew zlecił sfinalizowanie prac nad nową odmianą alfabetu kazachskiego opartego na literach łacińskich do 2025 roku. Zastąpi obecny alfabet oparty na cyrylicy.

Według służby prasowej prezydenta Kazachstanu Tokajew zwrócił się do ministra kultury Aqtoty Rajmuglowej i ministra edukacji Askhata Ajmaghambetowa o współpracę z ekspertami od alfabetu i przedstawienie prac komisji rządowej zajmującej się tą kwestią.

W kwietniu 2017 r. ówczesny prezydent Nursułtan Nazarbajew ogłosił, że do 2025 r. wszystkie publikacje, dokumenty i znaki drogowe w Kazachstanie zmienią się z cyrylicy na alfabet łaciński. Nazarbajew podpisał dekret w tej sprawie w październiku 2017 r.

Zmiana pisowni alfabetu postrzegana jest jako próba podkreślenia kultury kazachskiej i oddalenia kraju od Rosji i czasów sowieckich. Co najmniej dwa warianty nowego alfabetu łacińskiego zostały zaproponowane przez ekspertów, ale żaden z nich nie został dotychczas zatwierdzony.

Odkąd Tokajew został nowym prezydentem po rezygnacji Nazarbajewa w marcu ubiegłego roku, krąży powszechna opinia, że szef państwa oczekuje zdecydowanie większego tempa pracy nad zmianą pisowni alfabetu. Dodatkowo prezydent Kazachstanu często zwraca uwagę państwowym urzędnikom na konieczność opracować odpowiedniej wersji alfabetu łacińskiego dla języka kazachskiego, który należy do tureckiego rdzenia językowego.

W 1929 roku władze radzieckie zastąpiły tradycyjne alfabety arabskie używane przez ludność muzułmańską w Związku Radzieckim alfabetami narodowymi opartymi na łacinie. W 1940 roku alfabet łaciński został zastąpiony cyrylicą, alfabetem używanym w języku rosyjskim.