Tadżykistan planuje sprzedać część rezerw złota?

Rząd Tadżykistanu zatwierdził projekt budżetu państwa na przyszły rok i skierował go do dyskusji w parlamencie. Tadżykistan planuje zwiększyć swój budżet o ponad sześć procent w 2021 roku w porównaniu z rokiem bieżącym.

Całkowite dochody budżetu państwa na 2021 r. Planowane są w wysokości 27,6 mld somoni (2,67 mld USD), czyli o 1,6 mld somoni więcej niż budżet tegoroczny. Jednak w obliczu zamykania granic w wyniku pandemii wykonanie budżetu stanie się wyzwaniem. Niewykluczone, że władze Tadżykistanu będą musiały sprzedać część swoich rezerw złota.

Według służb prasowych prezydenta Tadżykistanu całkowite dochody budżetu państwa na 2021 r. planowane są na 27,6 mld somoni, czyli 1,6 mld somoni, czyli o 6,1 proc. więcej niż budżet na 2020 rok. Biorąc pod uwagę prognozę rozwoju sektorów gospodarki kraju, obecne dochody budżetu państwa kształtują się na poziomie 20,5 mld somoni. Wzrost tego wskaźnika w stosunku do przyjętego budżetu na 2020 rok planowany jest o ponad 1 miliard somoni, czyli 5,1 proc.

Ministerstwo Finansów: usługi internetowe będą opodatkowane

„Priorytetowym kierunkiem w polityce budżetu państwa jest zapewnienie zobowiązań państwa w zakresie ochrony socjalnej ludności oraz podniesienie poziomu i jakości życia” – głosi oficjalne oświadczenie służb prasowych prezydenta Tadżykistanu.

Służba prasowa Ministerstwa Finansów Tadżykistanu wyjaśnia, że ​​rząd w budżecie państwa na 2021 r. przewiduje finansowanie sfery społecznej w wysokości 13,2 mld somoni, co stanowi 47 proc. całkowitych wydatków budżetowych, czyli 14,2 proc PKB.

Ministerstwo Finansów Tadżykistanu poszukuje dodatkowych źródeł uzupełnienia budżetu państwa. Resort ma przedstawić nowelizację ustawy o opodatkowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną na posiedzeniu parlamentu. Według Ministra Finansów podczas przygotowywania zmian przeanalizowano doświadczenia Rosji, Uzbekistanu i Kazachstanu.

Czy rząd będzie zmuszony sprzedać część rezerw złota?

​​Przy zamkniętych granicach z powodu pandemii i spadku przekazów od tadżyckich migrantów realizacja budżetu państwa na 2021 rok będzie wyzwaniem. Niewykluczone, że władze Tadżykistanu będą musiały sprzedać część kamieni szlachetnych wpisanych do Państwowego Funduszu Metali Szlachetnych i Kamieni Szlachetnych oraz część rezerwy złota, aby wypełnić budżet państwa.

Według Narodowego Banku Tadżykistanu wolumen rezerw złota i dewiz na początku 2020 roku wyniósł 1,479 mld USD, a wielkość rezerw złota tego kraju w II kwartale 2020 roku wyniosła 17,2 tony. Nie ujawniono danych o rezerwach złota w II kwartale 2020 roku.

Tadżykistan pozostaje uzależniony od przekazów pieniężnych

Jednak część analityków nie wierzy w optymistyczne szacunki rządu w Duszanbe. Zwracają uwagę, że przygotowując projekt budżetu państwa, należało wyjść od wielkości przekazów zarobkowych migrantów. Wiadomo, że w związku z wybuchem pandemii znacznie się zmniejszyły. Obecnie, ze względu na zamknięcie granic w wyniku pandemii, liczba migrantów w Rosji spada. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną otwarte granice między krajami.

Latem Narodowy Bank Tadżykistanu podał, że w ciągu sześciu miesięcy tego roku migranci przesłali do kraju 999 mln USD., ale jest to o 174 mln USD. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ogółem wielkość przekazów do Tadżykistanu z zagranicy w pierwszej połowie roku zmniejszyła się o 14,8 proc.

Tymczasem według Agencji Statystyki przy prezydencie Tadżykistanu zaległości płacowe w kraju wynoszą 65 mln somoni (6,5 mln dolarów). Zdaniem ekspertów, takich zaległości płacowych w Tadżykistanie nie obserwowano od czasów wojny domowej. Ministerstwo Energii i Zasobów Wodnych Tadżykistanu ogłosiło niedawno, że w imieniu prezydenta Emomali Rachmona powołano grupę roboczą, która ma pozyskać dodatkowe źródła środków finansowych na dokończenie budowy elektrowni wodnej Rogun.