Chiny wprowadzają ruch bezwizowy dla obywateli Gruzji

Premier Irakli Kobakhidze ogłosił na posiedzeniu Gabinetu Ministrów, że Chiny wprowadziły ruch bezwizowy dla obywateli Gruzji. Według niego będą mogli przebywać w Chinach bez wizy przez 30 dni. Kobakhidze nazwał nową decyzję ważną, praktyczną innowacją umowy o partnerstwie strategicznym podpisanej między Gruzją a Chinami.

„Chińska Republika Ludowa podjęła decyzję o wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji. Obywatele Gruzji będą mogli spędzić w Chinach 30 kolejnych dni bez wizy. To ważna decyzja, która ułatwi naszym współobywatelom podróż do Chin i stworzy nowe możliwości dla dalszego rozwoju więzi politycznych, gospodarczych i kulturalnych między Gruzją a Chinami”.

,,Decyzja ta stanowi kolejną ważną innowację i praktyczny rezultat strategicznego partnerstwa podpisanego w ubiegłym roku pomiędzy Gruzją a Chinami. Chcę pogratulować naszym współobywatelom i podziękować naszym chińskim przyjaciołom, chińskim władzom za tę bardzo ważną decyzję” – powiedział premier.

Po posiedzeniu rządu opublikowano dekret, zgodnie z którym premier Irakli Kobakhidze podpisał z rządem chińskim porozumienie: „między Rządem Gruzji a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia z obowiązku wizowego posiadaczy zwykłego paszportu”. Dokument jest datowany na 26 lutego. Gruzja wprowadziło ruch bezwizowy dla obywateli Chin 11 września 2023 r.

31 lipca 2023 roku Gruzja i Chiny opublikowały wspólne oświadczenie w sprawie ustanowienia strategicznego partnerstwa między obydwoma krajami. Premier Gruzji Irakli Kobakhidze podczas konferencji prasowej zorganizowanej 23 lutego 2024 r. wypowiadał się na temat relacji ze strategicznymi partnerami Gruzji, Chinami i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Według niego rząd Gruzji ma jasne wizje w stosunku do obu partnerów strategicznych.

Porównał stosunek Chin i USA do Gruzji, podkreślając rosnące zainteresowanie Chin. „Na przykład mamy bardzo aktywne powiązania handlowe i gospodarcze, chińskie firmy bardzo aktywnie angażują się w projekty gospodarcze, co jest ważne, aby właściwie realizować odpowiednie projekty. Mamy podpisaną umowę o wolnym handlu z Chinami, co przyczyniło się do rozwoju tych stosunków handlowych i gospodarczych. Mamy bezpośrednie loty z Chinami, jak również widzieliście, kiedy premier Irakli Gharibaszwili przybył do Chin, został powitany na najwyższym poziomie” – powiedział Irakli Kobakhidze.