Rząd Kazachstanu prognozuje wzrost PKB w 2024 r. na poziomie co najmniej 5,3 proc.

Rząd Kazachstanu spodziewa się, że gospodarka kraju wzrośnie o co najmniej 5,3 proc. w 2024 roku. W 2023 r. PKB Kazachstanu wzrósł o 5,1 proc. (w 2022 r. wzrost wyniósł 3,1 proc.). Wszystkie główne branże w 2023 r. wykazały dodatnią dynamikę: wzrost w sektorze budowlanym wzrost wyniósł 13,3 proc., w handlu – 11,3 proc., usługach informacyjno-komunikacyjnych – 7,1 proc., usługach transportowych – 6,9 proc., w przemyśle – 4,3 proc.

Rezerwy zagraniczne kraju wyniosły 96 mld dolarów, w tym aktywa Funduszu Narodowego wzrosły o 4 mld dolarów i przekroczyły 60 mld dolarów. Przez 11 miesięcy 2023 r. obroty handlu zagranicznego wzrosły o 2,2 proc. do 126 mld USD, dodatni bilans handlowy republiki przekroczył 16 mld USD.

Rząd wraz z Bankiem Narodowym i lokalnymi organami wykonawczymi wdraża zestaw środków mających na celu kontrolę i redukcję inflacji. W efekcie spowolniła ona do 9,8 proc. w ubiegłym roku (wobec 20,3 proc. w 2022 r.). W 2024 r. zadaniem jest utrzymanie inflacji w przedziale 6-8 proc.

Rząd, Narodowy Bank i Agencja Regulacji i Rozwoju Rynku Finansowego Kazachstanu podpisały porozumienie w sprawie koordynacji środków polityki makroekonomicznej na lata 2024-2026, którego celem jest zwiększenie wzrostu gospodarczego do 6 proc. w średnim okresie i ustabilizowanie inflacji w pobliżu 5 proc. w ramach reżimu celu inflacyjnego. Bank Światowy spodziewa się, że PKB Kazachstanu wzrośnie o 4,3 proc. w 2024 r., o 4,5 proc. w 2025 r.