Rząd Armenii odnotowuje wzrost gospodarczy w 2023 roku

Według wstępnych szacunków rządowych przytoczonych przez ministra gospodarki Vahana Kerobiana gospodarka Armenii urosła w 2023 r. o ponad 8 proc.

„Zakładamy, że wzrost gospodarczy w 2023 r. będzie mieścił się w przedziale 8,3–8,5 proc.” – powiedział Kerobian. Jeszcze szybszy wzrost kraj zanotował w 2022 roku – 12 procent. Było to w dużej mierze spowodowane reeksportem różnych towarów do Rosji, sankcjonowanych przez państwa zachodnie za inwazję na Ukrainę. 

Wydaje się, że ten sam czynnik był główną siłą napędową dalszego szybkiego rozwoju gospodarki Armenii w zeszłym roku. Dane Komisji Statystycznej rządu Armenii pokazują, że produkcja przemysłowa kraju wzrosła w okresie styczeń-listopad 2023 r. jedynie o 2,1 proc. w porównaniu z ponad 41-procentowym wzrostem eksportu i importu. Większą część tego gwałtownego wzrostu stanowiły używane samochody, elektronika użytkowa i inne towary produkowane w krajach zachodnich i ich sojusznikach oraz reeksportowane z Armenii do Rosji. 

Eksport Armenii do Rosji wzrósł o 63 procent, do 2,9 miliarda dolarów w okresie styczeń–październik 2023 r., generując połowę całkowitych przychodów z eksportu kraju Południowego Kaukazu. Na początku 2023 r. reeksport wzbudził zaniepokojenie Unii Europejskiej i urzędników amerykańskich. Naciskali oni na władze Armenii, aby zastosowały się do zachodnich sankcji. Władze wprowadziły w maju obowiązkowe licencje rządowe na dostawy do Rosji mikrochipów, transformatorów, kamer wideo, anten i innego sprzętu elektronicznego.

Kerobian powiedział, że jego rząd stara się „dywersyfikować” eksport. „Pracujemy nad relacjami z Indiami, Chinami, Japonią i wieloma innymi kierunkami” – powiedział minister bez wchodzenia w szczegóły. Chociaż w ubiegłym roku Chiny pozostały drugim najważniejszym partnerem handlowym Armenii po Rosji, w okresie od stycznia do października armeńskie firmy wyeksportowały do ​​tego kraju towary o wartości poniżej 350 mln dolarów.