Erywań popiera dalszą ekspansję UE na Kaukazie Południowym

W obliczu rosnącego rozłamu z Rosją rząd Armenii wyraził poparcie dla członkostwa Gruzji, Ukrainy i Mołdawii w Unii Europejskiej oraz potwierdził chęć pogłębienia więzi z UE.

„Mój rząd z dużym zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję Komisji Europejskiej o zaleceniu Radzie Europejskiej rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą oraz przyznania Gruzji statusu kraju kandydującego” – powiedział minister spraw zagranicznych Ararat Mirzojan„Ta decyzja jest z radością przyjęta nie tylko przez rząd Armenii, ale także przez ludność Armenii, która również ma aspiracje europejskie”.

Erywań jest zaangażowany w „zbliżenie się do Unii Europejskiej w zakresie, w jakim UE uzna to za możliwe” – dodał Mirzojan w przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE i pięciu byłych republik radzieckich zaangażowanych w Program Partnerstwa Wschodniego bloku 27 narodów.

Premier Nikol Paszynian wyraził to zaangażowanie w październikowym przemówieniu do Parlamentu Europejskiego. Powstrzymał się od ogłoszenia planów starania się o ostateczne członkostwo Armenii w UE.

W swoim przemówieniu Paszynian oskarżył także Moskwę o wykorzystanie konfliktu ormiańsko-azerbejdżańskiego do próby jego obalenia. Moskwa odpowiedziała, że premier Armenii pomaga Zachodowi „przemienić Armenię w drugą Ukrainę”.

Mirzojan i szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell spotkali się w Macedonii Północnej pod koniec listopada, gdy zespół urzędników UE zakończył wizytę w Erywaniu, podczas której badano sposoby zbliżenia Armenii do UE.