Wzrost gospodarczy Kazachstanu na koniec roku wyniesie 5 procent

Wzrost gospodarczy Kazachstanu może osiągnąć 5 proc. na koniec roku, powiedział minister gospodarki Alibek Kuantyrow, podsumowując wyniki 2023 roku, poinformowała służba prasowa premiera.

Gospodarka Kazachstanu wykazała trwały wzrost o 4,9 proc. w okresie styczeń-listopad z 2,7 proc w 2022 roku. „Ogólnie rzecz biorąc, PKB per capita wzrósł z 11 500 USD do 13 300 USD” – dodał Kuantyrow.

Środki przewidujące 90 kroków operacyjnych i średniookresowych pozwoliły obniżyć inflację z 20,3 proc. w grudniu 2022 r. do 10,3 proc. w listopadzie. Inwestycje w środki trwałe wzrosły o 14,6 proc. do ponad 15 bilionów tenge (32,7 mld USD).

Kazachstan wyeksportował w tym roku towary o wartości 65 mld dolarów, z czego 21 mld dol. to towary przetworzone. Import wyniósł 49 miliardów dolarów. Dodatni bilans handlowy przekroczył 15 mld USD.

Kraj przyciągnął 13,3 miliarda dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, planując zwiększyć tę liczbę do prawie 27 miliardów dolarów do końca roku.

Wszystkie sektory gospodarki uruchomiły 210 nowych projektów inwestycyjnych o wartości 967,7 mld tenge (2,1 mld USD), tworząc 19 500 miejsc pracy. Oczekuje się, że do końca roku zostanie oddanych do użytku kolejnych 291 projektów o wartości 1,6 biliona tenge (3,4 miliarda dolarów).

Kazachstan wprowadził dodatkowe mechanizmy zawierania umów inwestycyjnych na indywidualnych warunkach z dużymi inwestorami. W związku z tym stabilność ustawodawstwa podatkowego jest gwarantowana przez dziesięć lat przy zawieraniu umowy o zobowiązaniach inwestycyjnych.

Rząd wyeliminował 10 000 niepotrzebnych wymagań dla firm i ma zamiar dwukrotnie zmniejszyć liczbę kontroli biznesowych do 2024 roku. Wsparcie państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wzrosło z 209 (455,6 mln USD) do 288 mld tenge (627,8 mln USD). Udział MŚP w PKB Kazachstanu osiągnął 36,4 proc.