Kazachstan spodziewa się wzrostu ruchu tranzytowego do 35 mln ton do 2029 r.

Do 2029 roku ruch tranzytowy przez Kazachstan wzrośnie do 35 mln ton, powiedział minister transportu Marat Karabajew na posiedzeniu rządu 21 listopada w Astanie, poinformowała służba prasowa premiera.

Według niego, aby osiągnąć ten cel, ministerstwo wdroży takie działania, jak zwiększenie przepustowości przejść granicznych i sieci kolejowych na głównych liniach kolejowych, budowę nowych i remontowanych istniejących linii kolejowych, poprawę polityki taryfowej i odnowienie wagonów.

„W ramach polecenia prezydenta dotyczącego rozwoju potencjału transportowego i logistycznego kraju, szczególną uwagę zwraca się obecnie na transport tranzytowy. Wskaźnik przewozów kontenerowych za 2022 rok wzrósł o 29 proc. w porównaniu do 2020 roku. Tempo wzrostu w bieżącym roku utrzymuje się na poziomie 15 proc. Głównymi kierunkami tranzytowymi są Chińska Republika Ludowa (ChRL) i Rosja. Jednocześnie naszym głównym zadaniem jest maksymalizacja atrakcyjności kierunków transkazachskich i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla potrzeb gospodarki i tranzytu międzynarodowego” – powiedział Karabajew.

Zdaniem ministra, położenie geograficzne Kazachstanu stwarza doskonałe możliwości rozwoju potencjału tranzytowego. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy przez granice Kazachstanu przewieziono 22,5 mln ton ładunków, co oznacza wzrost wolumenu o 19 proc. Przewozy kontenerów wzrosły w tym okresie o 15 proc. Ładunki przewożone koleją wzrosły ogółem o 3 proc. i wyniosły 246 mln ton. Do końca 2023 roku celem jest zwiększenie tej ilości do 300 mln ton ładunków.

Wolumen ładunków z Chin do Europy przez Kazachstan znacznie wzrósł w ostatnich latach, a Chiny odpowiadają obecnie za 27 proc. ruchu tranzytowego Kazachstanu, czyli 6,2 mln ton. Według ministra większość z 27 kolejowych przejść granicznych w Kazachstanie działa na pełnych obrotach. Możliwości techniczne stacji Dostyk, Altynkol i Saryagash w kierunku ChRL i krajów Azji Centralnej zostaną w pełni wykorzystane do końca roku.

Podczas tego samego spotkania premier Alichan Smiałow podkreślił kluczową rolę kolei w branży transportowej i gospodarce kraju. „Nasz kraj położony jest w centrum kontynentu, na skrzyżowaniu wielu międzynarodowych szlaków transportowych. Z roku na rok rośnie transport tranzytowy przez Kazachstan między Azją a Europą. W ubiegłym roku tylko kolejowy ruch towarowy między Kazachstanem a Chinami wyniósł ponad 23 mln ton. W tym roku liczba ta wzrosła o kolejne 22 proc.” – powiedział Smiałow.

Jego zdaniem, w obliczu szybko rosnących wolumenów tranzytowych konieczne jest prowadzenie systematycznych prac nad rozbudową infrastruktury i odnową taboru.