Kirgistan wprowadził zakaz eksportu mąki i pszenicy

Rząd Kirgistanu przyjął uchwałę „W sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu wywozu (eksportu) niektórych rodzajów towarów rolnych”. Wprowadzono zakaz eksportu mąki pszennej i pszenicy spożywczej na okres sześciu miesięcy. Podjęto decyzję, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe republiki i ustabilizować ceny rynkowe produktów spożywczych.

Ministerstwu Gospodarki i Handlu polecono powiadomić Światową Organizację Handlu, Euroazjatycką Komisję Gospodarczą i Komitet Wykonawczy WNP o podjętych środkach ochronnych.

Według Narodowego Komitetu Statystycznego Kirgistanu powierzchnia uprawy pszenicy w tym roku zmniejszyła się o 1,6 proc. w porównaniu z sezonem poprzednim – z 233,7 tys. ha do 232,1 tys. ha, a produktywność uległa pogorszeniu. Pod koniec sierpnia w republice zakończono żniwa pszenicy.

W 2022 roku kraj wyeksportował 1,6 tys. ton pszenicy. W tym roku republika nie eksportowała zboża. W zeszłym roku nie było eksportu mąki, w lipcu 2023 roku do Uzbekistanu wysłano 1,5 tys. ton. Tadżykistan kupuje zboża i pszenicę głównie od Kazachstanu.