Dywersyfikacja i rozwój – Astana zapowiada nowy pakiet refom gospodarczych

W swoim niedawnym orędziu o stanie państwa prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew przedstawił kompleksowy plan skoncentrowany na reformach gospodarczych i nowym kursie gospodarczym dla kraju. Reformy te mogą wpłynąć na poziom inwestycji zagranicznych i stosunki gospodarcze Kazachstanu z innymi krajami.

Wśród kluczowych zagadnień znalazły się uprzemysłowienie, dywersyfikacja, przejście na zieloną energię, uproszczenie kodeksów podatkowych oraz skupienie się na przejrzystości i sprawiedliwości w zarządzaniu. Reformy sygnalizują proaktywne podejście Kazachstanu do przyciągania inwestycji zagranicznych i wzmacniania więzi gospodarczych na całym świecie.

Astana wyraźnie zrozumiała konieczność dywersyfikacji i samowystarczalności. Wyznaczając sobie ambitne zadanie rozwoju obszarów takich jak przetwarzanie metali, ropa naftowa, gaz, węgiel oraz inżynieria ciężka. Kazachstan staje się lukratywnym miejscem dla inwestycji sektorowych. Jednocześnie nacisk na przyspieszenie rozwoju w sektorze produkcyjnym dobrze uzupełnia globalne trendy, w których produkcja powraca w okresie po pandemii COVID-19.

Kolejną istotną reformą mającą na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej jest uproszczenie procesu zamówień publicznych. Skupienie się na zasadzie przewagi jakości towarów nad ceną i dążenie do pełnej automatyzacji procedur prawdopodobnie ograniczy biurokrację i zwiększy przejrzystość, zachęcając tym samym zagraniczne przedsiębiorstwa do udziału w przetargach państwowych. Uproszczenie tych biurokratycznych procesów sprawia, że Kazachstan jest bardziej przyjazny dla inwestorów, co jest często brane pod uwagę przez zagraniczne przedsiębiorstwa przed wejściem na nowe rynki.

Koncentracja prezydenta i władz centralnych na stabilnym wzroście gospodarczym na poziomie 6-7 proc. w celu podwojenia wielkości gospodarki narodowej do 450 mld USD do 2029 r. jest ambitna, ale sygnalizuje silne zaangażowanie w stabilność makroekonomiczną, kolejny kluczowy wskaźnik analizowany przez zagranicznych inwestorów. Co więcej, propozycja rozwiązania problemu niewystarczającej akcji kredytowej przedsiębiorstw i odmrożenia około 5 mld USD aktywów bankowych na obrót gospodarczy wskazuje na pozytywny ruch w kierunku zwiększenia płynności na rynku, co często jest ważnym elementem dla inwestorów.

Reformy podatkowe mające na celu cyfryzację i uproszczenie, w połączeniu ze zmniejszeniem liczby rodzajów podatków, oferują prostsze i mniej uciążliwe otoczenie podatkowe. Przejście na usługowy model interakcji między organami podatkowymi a podatnikami oraz progresywny model opodatkowania to kroki, które dobrze wpisują się w normy międzynarodowe. Dostosowania te mają kluczowe znaczenie dla stworzenia sprzyjającego otoczenia dla inwestorów zagranicznych, którzy często poszukują prostoty.

Równie ważny jest ukłon Kazachstanu w stronę zielonego i zrównoważonego rozwoju. Koncentrując się na energii odnawialnej, a nawet otwierając możliwość budowy elektrowni jądrowej w drodze referendum krajowego, Kazachstan toruje drogę do ogromnych inwestycji w zrównoważone technologie. Jest to ciekawe posunięcie, biorąc pod uwagę globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju i wzrost zielonych funduszy.

Strategiczne położenie Kazachstanu jako ważnego węzła tranzytowego między Azją a Europą stanowi nieocenioną propozycję dla inwestorów zagranicznych. Plany rozwoju szlaku transkaspijskiego nie tylko pomagają w logistyce wewnętrznej, ale czynią go atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych firm, które chcą poprawić wydajność swojego łańcucha dostaw.

Kazachstan celuje również w przyciągnięcie wysokiej wartości zagranicznych inwestycji w technologię. Kraj chce zwiększyć eksport usług IT do 1 mld USD do 2026 roku i ma stać się platformą sprzedaży mocy obliczeniowej globalnym graczom. Może to przyciągnąć znaczne przepływy kapitału do Kazachstanu, zwłaszcza z krajów, które są liderami technologicznymi.

Plan reform gospodarczych w Kazachstanie zapowiedziany przez Prezydenta nie tylko dąży do samowystarczalności, ale także dobrze dostosowuje Astanę do światowych trendów gospodarczych. Koncentruje się na uczynieniu otoczenia biznesowego prostszym, bardziej przejrzystym, a tym samym bardziej atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Reformy te mogą również z stworzyć z Kazachstanu państwo atrakcyjne dla zdywersyfikowanych inwestycji zagranicznych i kluczowego gracza w regionalnych i globalnych sojuszach gospodarczych.