Turkmenistan i UE zwiększają wolumen wymiany handlowej

Wymiana handlowa między Turkmenistanem a państwami członkowskimi UE osiągnęła łącznie ponad 494,66 mln euro od stycznia do maja 2023 r. W okresie objętym raportem Eurostatu wolumen handlu pomiędzy Turkmenistanem a krajami UE wzrósł o 17,8 proc. w porównaniu do pierwszych pięciu miesięcy roku poprzedniego (406,3 mln euro).

Eksport Turkmenistanu do UE wyniósł prawie 273,16 mln euro od stycznia do maja 2023 r., co stanowi 29-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznymi miesiącami 2022 r., kiedy wyniósł 193,81 mln euro.

Tymczasem Turkmenistan zwiększył swój import z krajów UE o 4 proc. w pierwszych pięciu miesiącach tego roku w porównaniu do okresu od stycznia do maja 2022 roku (212,49 mln euro), osiągając łącznie 221,5 mln euro. Obroty handlowe Turkmenistanu z krajami UE sięgnęły w zeszłym roku miliard euro, czyli o 25,9 proc. mniej niż w 2021 roku, kiedy wyniosły 1,35 miliarda euro.