Rosną gospodarki Azji Centralnej w I połowie 2023 roku

Pomimo spadku globalnej aktywności biznesowej, gospodarki krajów Azji Środkowej wykazują silny wzrost. Do takich wniosków doszli analitycy Euroazjatyckiego Banku Rozwoju po makroekonomicznym przeglądzie sytuacji w regionie w lipcu 2023 r.

Pozytywna dynamika wzrostu gospodarczego utrzymuje się w Kazachstanie. PKB kraju wzrósł o 4,5 proc. w okresie styczeń-maj 2023 roku. Kluczowymi czynnikami wzrostu były budownictwo, handel, informacja i komunikacja.

Kazachstan: wzrost na tle inflacji

Inwestycje w środki trwałe kraju wzrosły o 17,2 proc. Wydatki na maszyny, urządzenia i pojazdy wzrosły o 22,3 proc., a znaczna część inwestycji nadal koncentruje się w przemyśle wydobywczym.

Inflacja nadal spada i wyniosła 14,6 proc. w czerwcu wobec 15,9 proc. miesiąc wcześniej. Wzrost cen towarów i usług nieżywnościowych nie spowalnia tak bardzo, jak inflacja w segmencie spożywczym, co częściowo wynika ze wzrostu taryf na mieszkania i usługi komunalne oraz paliwa i smary. Według analityków banku wzrost cen konsumpcyjnych ma spowolnić do 7,9 proc. na koniec roku.

Narodowy Bank Republiki utrzymał podstawową stopę procentową na poziomie 16,75 proc. Według szacunków banku do końca 2023 r. stopa może spaść do 15 proc.

Kirgistan: inflacja wzrosła, ale przejściowo

Wzrost PKB Kirgistanu spowolnił do 3,4 proc. w okresie styczeń-maj 2023 r. Handel zagraniczny republiki wzrósł o 25,5 proc. Wzrost eksportu wynika w dużej mierze ze wzrostu fizycznej podaży złota do Szwajcarii. Wzrost importu wynika w dużej mierze ze wzrostu wymiany handlowej z Chinami na tle złagodzenia krajowych ograniczeń kwarantanny w Państwie Środka.

Stwarza to warunki wstępne do intensyfikacji pracy przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego w Kirgistanie i zwiększenia eksportu produktów przemysłu lekkiego do krajów regionu.
Jednocześnie roczna inflacja przyspieszyła do 11,3 proc. w maju z 10,7 proc. miesiąc wcześniej. Analitycy przypisują to wzrostowi taryf za energię elektryczną.

Tadżykistan: PKB kraju nadal rośnie

Wyniki gospodarcze Tadżykistanu wykazują dobry wzrost ze względu na silny popyt wewnętrzny. W maju obroty handlu detalicznego wzrosły o 14,8 proc., a wolumen inwestycji o 29,1 proc. Prawie wszystkie sektory produkcyjne mają pozytywny wkład w ogólną dynamikę, wśród których najbardziej zauważalny jest przemysł (22,8 proc.) i rolnictwo (12,6 proc.). Według prognoz banku wzrost PKB Tadżykistanu w 2023 roku wyniesie 7,9 proc.

Deficyt handlowy Tadżykistanu w okresie od stycznia do maja 2023 r. wyniósł 1,7 mld USD, co oznacza wzrost z 1 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto inflacja w kraju osiągnęła 2,4 proc., co jest najniższym wynikiem w ciągu ostatnich pięciu lat.

Głównymi przyczynami spowolnienia wzrostu cen w kraju są spadek kosztów importowanego paliwa i żywności, a także stabilność waluty krajowej w stosunku do dolara.
Kurs somoni do dolara pozostaje praktycznie niezmieniony od końca lutego, kiedy ustabilizował się na poziomie 10,9 za dolara.