Rekord zużycia energii elektrycznej w Uzbekistanie

26 lipca Uzbekistan ustanowił rekord zużycia energii elektrycznej wynoszący 250,7 mln kWh. Ministerstwo Energii poinformowało, że w upale moc sieci energetycznych może spaść o 25 proc. oraz poprosiło o zrozumienie dla przerw w dostawie energii elektrycznej i wezwało do bardziej ekonomicznego wykorzystania energii elektrycznej.

26 lipca Uzbekistan pobił rekord dziennego zużycia energii elektrycznej, poinformowała służba prasowa Ministerstwa Energii. W ciągu dnia zużyto 250,7 mln kWh energii elektrycznej, czyli o 5,8 proc. więcej niż tego samego dnia rok wcześniej – 236,9 mln kWh. Poprzedni rekord został ustanowiony 12 lipca – 247,5 mln kWh.

Zużycie godzinowe 26 lipca wyniosło około 12,3 tys. MWh, czyli o 1500 MWh (+14,1 proc.) więcej niż w tym samym dniu ubiegłego roku. W 2022 r. maksymalne zużycie energii elektrycznej odnotowano 27 lipca, wyniosło 239 mln kWh (10,8 tys. MWh na godzinę w ciągu dnia).

Dzienna wielkość produkcji energii elektrycznej przez elektrownie systemu elektroenergetycznego Uzbekistanu wyniosła 243,9 mln kWh. To o 21,5 mln kWh (+9,6 proc.) więcej niż tego samego dnia w 2022 roku.

Ministerstwo Energii przypomniało, że przy wysokich temperaturach powietrza przepustowość sieci elektrycznych zmniejsza się nawet o 25 proc, co wiąże się z fizycznymi właściwościami sieci. „Jeśli obowiązkowe ograniczenia nie zostaną wprowadzone w takich przypadkach, mogą wystąpić poważne awarie” – poinformowało ministerstwo.

„Prosimy konsumentów o prawidłowe zrozumienie ogromnego znaczenia i wsparcie takich niezbędnych środków krótkoterminowych przerw w dostawie prądu, co jest konieczne, aby zapobiec awariom sieci na dużą skalę, które wymagają długoterminowych napraw” – oświadczyło Ministerstwo Energii.

Mieszkańcy zostali poproszeni o przestrzeganie oszczędności, aby niepotrzebnie nie używać urządzeń elektrycznych, a tym samym przyczynić się do zapobiegania wzrostowi obciążenia sieci, wypadkom i przerwom w dostawie prądu.