Rosja zakazuje opuszczania kraju Tadżykom posiadającym podwójne obywatelstwo po otrzymaniu elektronicznego wezwania

Rosja zakazała obywatelom Tadżykistanu posiadającym obywatelstwo Federacji Rosyjskiej i Tadżykistanu opuszczania kraju po otrzymaniu elektronicznego wezwania. Władimir Putin podpisał wcześniej ustawę, która wprowadza elektroniczne porządki obiegu dokumentów na równi z papierowymi. 

W szczególności stanowi, że wezwanie uważa się za otrzymane z chwilą zaksięgowania go na koncie osobistym osoby odpowiedzialnej za służbę wojskową na portalu Służb Państwowych. 

Nowe zasady uzyskiwania wezwań do stawienia się w wojskowym urzędzie meldunkowym i poborowym będą dotyczyły nie tylko poborowych, ale wszystkich podlegających obowiązkowi służby wojskowej w Rosji.

Wszystkim osobom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej, które otrzymały wezwanie w jakiejkolwiek formie określonej w ustawie, zabrania się opuszczania Rosji. W przypadku niestawienia się w wojskowym biurze rejestracji i rekrutacji po upływie 20 dni kalendarzowych od daty określonej w porządku obrad, za pośrednictwem służb państwowych wysyłane jest ostrzeżenie. 

Po otrzymaniu tego ostrzeżenia szereg praw obywatelskich zostaje ograniczonych – na przykład zakaz rejestracji jako indywidualny przedsiębiorca, zakaz rejestracji w urzędzie skarbowym, zakaz sprzedaży nieruchomości, zaciągania pożyczek itp.

Rośnie liczba Tadżyków ubiegających się o obywatelstwo rosyjskie. W 2016 roku obywatelstwo rosyjskie otrzymało 23 tys. Tadżyków, w 2017 – 29 tys., w 2018 – 35,7 tys., w 2019 – 44,7 tys., w 2020 – 63,3 tys., w 2021 – 103,6 tys., za dziewięć miesięcy 2022 roku – 119 609 , a w I kwartale 2023 r. – 44 854.

Szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksander Bastrykin powiedział wcześniej w wywiadzie, że osoby otrzymujące obywatelstwo rosyjskie otrzymują nie tylko prawa, ale także konstytucyjny obowiązek ochrony kraju, który je przyjął.