Tadżykistan zwiększył handel zagraniczny w 2022 roku

Obroty handlu zagranicznego Tadżykistanu w ubiegłym roku wyniosły ponad 7,3 mld USD, czyli o 15 proc. więcej niż w 2021 r., według głównego urzędu statystycznego republiki.

Eksport tadżyckich produktów wyniósł ponad 2,1 mld USD, a importowane towary o wartości około 5,2 mld USD, deficyt handlowy przekroczył 3 mld USD. Wielkość eksportu w porównaniu do 2021 roku spadła o 0,4 proc., a import – o prawie 23 proc.

Przeważający udział w eksporcie stanowiły różne surowce. Produkty mineralne (cement, elektryczność, ruda, koncentraty itp.) zajmowały około 41, 8 proc., metale i kamienie szlachetne i półszlachetne – 24,7 proc., metale nieszlachetne (aluminium) i produkty z nich – 14, 9 proc., materiały tekstylne i produkty z nich – 13 proc.

Główne pozycje importowe zajmują produkty mineralne (produkty naftowe, gaz skroplony, węgiel itp.) – 19,3 proc., maszyny i urządzenia – 11,9 proc., metale nieszlachetne i produkty z nich – 9,8 proc., produkty chemiczne – 9,6 proc., produkty pochodzenia roślinnego – 9,3 proc., gotowe produkty spożywcze – 8,9 proc. itp.

Tadżykistan w ubiegłym roku wszedł w interakcje handlowe ze 110 krajami świata. Głównymi partnerami handlowymi republiki pozostają Rosja (22,9 proc. w handlu zagranicznym), Kazachstan (19, 7 proc.), Chiny (16, 6 proc.). Głównymi rynkami zbytu tadżyckich produktów w ubiegłym roku były Kazachstan (22,6 proc. całkowitego eksportu), Szwajcaria (18,1 proc.), Chiny (17,2 proc.). Towary były importowane głównie z Rosji (30,7 proc. całkowitego importu), Kazachstanu (18,5 proc.), Chin (16,3 proc.).