Putinowi przedstawiono porozumienie ws. wspólnego systemu obrony powietrznej z Kirgistanem

Rząd rosyjski przekazał Władimirowi Putinowi do przedłożenia Dumie Państwowej rosyjsko-kirgiskie porozumienie o utworzeniu Wspólnego Regionalnego Systemu Obrony Powietrznej (obrony powietrznej OCR).

Federacja Rosyjska i Kirgistan (republika jest integralną częścią systemu obrony powietrznej WNP) podpisały umowę o utworzeniu OCR obrony powietrznej 16 sierpnia 2022 r. „w celu poprawy obrony powietrznej w regionie”. Na okres obowiązywania umowy Kirgistan przekaże Rosji działkę o powierzchni 5 hektarów.

Wspólny System Obrony Powietrznej państw członkowskich WNP powstał w lutym 1995 roku. Do systemu przystąpiły wszystkie kraje Wspólnoty Narodów, z wyjątkiem Azerbejdżanu i Mołdawii. Do 2022 r. aktywnymi uczestnikami pozostały Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan.