Rośnie import Iranu z Kazachstanu

Import Iranu z Kazachstanu wzrósł o 51,6 proc. wartościowo i 20,6 proc. ilościowo w ciągu pierwszych 11 miesięcy od marca 2022 do lutego 2023 w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

W ciągu 11 miesięcy Iran sprowadził z Kazachstanu łącznie 265 tys. ton towarów o wartości ponad 119 mln dolarów. Natomiast import wyniósł 220 000 ton o wartości około 78,7 mln USD w ciągu pierwszych 11 miesięcy poprzedniego roku.

Iran importował we wspomnianym okresie głównie traktory, pszenicę, jęczmień, maszyny górnicze z Kazachstanu.

W sumie Iran zaimportował 33,6 mln ton towarów o wartości 53,7 mld USD w ciągu pierwszych 11 miesięcy od marca 2022 r. do 19 lutego 2023 r.. To wzrost wartości o 15,2 proc., przy spadku wolumenu o 8,61 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.