Kazachstan aktualizuje doktrynę wojskową

Kazachstan przyjął odnowioną doktrynę wojskową, której treść wydaje się częściowo odzwierciedlać zwiększone obawy wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę. Astana twierdzi, że stara się ,,odpowiednio reagować na nowe zagrożenia i ryzyka”.

Zmiany, które zostały ogłoszone przez Ministerstwo Obrony Narodowej 24 października i zostały zatwierdzone przez prezydenta Kassyma-Żomarta Tokajewa, mają zostać opracowane, aby ,,odpowiednio reagować na nowe zagrożenia i ryzyka”. Zagrożenia wymienione w dokumentach obejmują „wzrost ilości broni masowego rażenia na świecie” i „tworzenie broni masowego uderzenia zbudowanej na nowych zasadach fizycznych”.

Doktryna odnosi się również do zagrożenia, jakie stwarzają cyberataki na wojskowe systemy informatyczne, na infrastrukturę zaprojektowaną w celu wspierania normalnego życia cywilnego oraz na potencjał wojskowo-gospodarczy kraju.

Aktualizacja zagrożeń

Wykorzystywanie informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem środków masowego przekazu jest również określane jako obecne zagrożenie. Rosja była szczególnie aktywna w wykorzystywaniu propagandy, wyraźnie za pośrednictwem własnych mediów państwowych lub potajemnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, w promowaniu swoich strategicznych spraw poza swoimi granicami.

Doktryna wojskowa opiera się na potrzebie ochrony granic, w szczególności poprzez wyposażenie sił granicznych i lotniczych w „nowoczesną broń i sprzęt wojskowy”.  „Efektywność interakcji między służbą graniczną” a innymi agencjami rządowymi i mieszkańcami obszarów przygranicznych, w tym „w sektorze Morza Kaspijskiego”, zostanie zwiększona, stwierdza dokument. Kazachstan graniczy z 5 państwami – Chiny, Kirgistan, Rosja, Turkmenistan i Uzbekistan.

Ministerstwo Obrony chce wzmocnić swój system obrony terytorialnej, aby lepiej chronić strategiczne obiekty przed atakami terrorystycznymi, sabotażem i „działaniami separatystycznymi”. Planowane jest ustawodawstwo, zgodnie z którym wojska terytorialne będą wyposażone w zmodernizowaną infrastrukturę, broń i inny sprzęt wojskowy.

Chociaż siły zbrojne mogły wcześniej polegać tylko na aktywnych żołnierzach i masowej mobilizacji, Kazachstan będzie teraz miał rezerwistów we wszystkich regionach przechodzących comiesięczne szkolenie wojskowe w ramach kontraktu. Ilekroć pojawi się zagrożenie militarne, będą pierwszymi, którzy zostaną wezwani do natychmiastowej reakcji, przynajmniej do czasu, gdy masowa mobilizacja zapewni większość sił.

Dywersyfikacja uzbrojenia i kierunków dostaw

Kazachskie siły zbrojne muszą również głębiej zastanowić się, skąd pochodzi ich broń w przyszłości. Nowa doktryna stanowi, że Kazachstan nawiąże „wzajemnie korzystną współpracę z zagranicznymi firmami w zakresie dostaw nowoczesnej broni i sprzętu wojskowego, [położy podwaliny] pod transfer technologii i stworzy wspólne przedsięwzięcia w Kazachstanie w celu produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia”.

W tym fragmencie nie podano żadnych krajów, ale istnieje prawdopodobieństwo, że Kazachstan będzie starał się zdywersyfikować swoją obecną silną zależność od Rosji. Obecnie siły zbrojne tego kraju są szeroko wyposażone w broń produkcji radzieckiej i rosyjskiej, która często okazała się nieskuteczna w wojnie armii rosyjskiej z Ukrainą. Jest jednak przestrzeń do dalszej współpracy z Moskwą. Dokument nawiązuje do planów rozwoju jednolitego systemu obrony powietrznej między Kazachstanem a Rosją, choć w dużej mierze wygląda to na formalny hołd dla długoterminowego partnerstwa zawartego w 2013 roku.

Kazachstan, biorąc pod uwagę zmieniające się realia geopolityczne, bardziej energicznie dąży do rozwoju strategicznego partnerstwa z Turcją, członkiem NATO. W maju media poinformowały, że Kazachstan planuje produkcję tureckich dronów szturmowych ANKA na podstawie umowy licencyjnej. W kwietniu Kazachstan przeznaczył dodatkowe 441 miliardów tenge (1 miliard dolarów) na swoje potrzeby obronne w 2022 roku. Rząd zapowiedział w grudniu, że wyda 859 miliardów tenge na wojsko, policję i służby ratunkowe.

Większość tych zwiększonych wydatków została przeznaczona na zwiększenie liczby jednostek sił specjalnych działających pod auspicjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Gwardii Narodowej i Ministerstwa Obrony, a także na zakup większej ilości sprzętu, w tym wojskowych samolotów transportowych. Pensje personelu wojskowego zostaną podniesione nawet o 40 procent.