Michel wzywa do szybszej pracy na rzecz pokoju na Kaukazie Południowym

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział po trójstronnym spotkaniu w Brukseli z przywódcami Azerbejdżanu i Armenii 31 sierpnia, że ​​liderzy państw Kaukazu Południowego zgodzili się na przyspieszenie „merytorycznych prac” na rzecz traktatu pokojowego.

Szef władzy Rady UE powiedział, że czwarte takie rozmowy trójstronne były „otwarte i produktywne” i obejmowały dyskusje na temat przywrócenia połączeń transportowych, granic i uwolnienia więźniów wojennych.

W spotkaniu któremu pośredniczyła Bruksela wzięli udział prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian. „Dzisiaj zgadzamy się na zintensyfikowanie merytorycznych prac nad traktatem pokojowym regulującym stosunki międzypaństwowe między Armenią a Azerbejdżanem i zleciliśmy ministrom spraw zagranicznych spotkanie w ciągu jednego miesiąca w celu opracowania projektów tekstów” – stwierdził Michel. „Odbyliśmy również szczegółową dyskusję na temat kwestii humanitarnych, w tym rozminowywania, zatrzymanych i losu osób zaginionych”.

Michel powiedział, że zwrócił uwagę stronie azerbejdżańskiej na znaczenie dalszego uwalniania ormiańskich więźniów, co jest głównym żądaniem od czasu niechętnej akceptacji Erywania negocjowanego przez Moskwę zawieszenia broni, które zwróciło Azerbejdżanowi znaczne terytoria od dawna będące w posiadaniu Ormian.

Wezwał także każdą ze stron do lepszego przygotowania społeczeństwa do pokoju pomimo dziesięcioleci konfliktu od upadku Związku Radzieckiego. Spotkanie w Brukseli miało miejsce po zebraniu w Moskwie 30 sierpnia komisji ormiańskiej i azerbejdżańskiej ds. delimitacji granic. Michel dodał, że spotkanie służb granicznych oraz liderów obu państw w tym samym formacie odbędzie się w listopadzie.