Kazachstan od kwietnia do czerwca odwiedziło ponad pół miliona Rosjan

Od kwietnia do czerwca 2022 r. prawie 570 000 osób udało się w podróż z Rosji do Kazachstanu. W sumie w tym okresie za granicę wyjechało 4,99 mln obywateli Rosji, czyli o 28 proc. więcej niż w pierwszym kwartale, podają rosyjskie media bazujące na źródłach rządowych.

Liczba wizyt Rosjan w krajach postsowieckich, głównie w Kazachstanie, Armenii i Gruzji, znacznie wzrosła. W drugim kwartale 2022 r. do Kazachstanu wyjechało 2,9 razy więcej obywateli Rosji (568 tys. osób) niż w analogicznym okresie 2021 r., 1,5 razy więcej (180 tys.) do Armenii i 5,7 razy (163 tys.) do Gruzji.

Kraje te stały się jedną z głównych tras relokacji Rosjan i firm krajowych, a także „wycieczek kartowych” – wycieczek do rejestracji międzynarodowych kart bankowych – do krajów takich jak Uzbekistan lub Armenia. Większość podróży do Armenii, Gruzji i Kazachstanu nie jest oficjalnie wykonywana w celu turystycznym: 494 tysiące osób przybyło do Kazachstanu w celu ,,prywatnym” (rok wcześniej – 114 tysięcy), do Gruzji – 150 tysięcy (rok wcześniej – 19 tysięcy).

Tymczasem na tle zamknięcia europejskich destynacji liczba podróży Rosjan do Turcji w drugim kwartale 2022 r. wzrosła trzykrotnie w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. i osiągnęła 1,03 mln osób. Tymczasem liczba podróży do państw uznawanych za nieprzyjazne gwałtownie spadła. Według statystyk do Stanów Zjednoczonych wyjechało tylko 39 osób, wobec 36,7 tys. w drugim kwartale ubiegłego roku. Ogólnie rzecz biorąc, liczba podróży do krajów UE zmniejszyła się o 36 procent.