Stosunki kirgisko-kazachskie: energetyka wodna i granica priorytetami

Kirgistan i Kazachstan uzgodniły aktualizację traktatu o stosunkach sojuszniczych z 2003 r. i pogłębienie stosunków dwustronnych. Prezydent Kassym-Jomart Tokajew zapowiedział rychłe zniesienie barier na granicy i przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 lat strona kazachska zainwestowała 1,5 mld USD w gospodarkę Kirgistanu.

Strony podpisały szereg dokumentów w dziedzinie energetyki wodnej, współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i międzyregionalnej.

Obaj prezydenci przeprowadzili rozmowy w wąskim formacie, a następnie wymienili poglądy z udziałem członków delegacji. Ponadto protokoły o współpracy między regionami – Issyk-Kul – Ałmaty, Osz – Turkiestan, Talas – Żambbyl – zostały podpisane przez ich przywódców. Osiągnięto również porozumienia w dziedzinie polityki zagranicznej, edukacji, rolnictwa, transportu, handlu i logistyki.

„Duże inwestycje” w celu rozwiązania problemów z wodą

Podczas wspólnego oświadczenia prezydentów Kassym-Jomart Tokajew powiedział, że aby zapobiec sytuacjom z niedoborem wody w regionie, strona kazachstańska zamierza przyciągnąć duże inwestycje w gospodarkę Kirgistanu:

,,Planowana jest budowa elektrowni słonecznej w regionie Issyk-Kul. Koszt projektu wyniesie 300 mln USD. Kolejnym obszarem priorytetowym jest koordynacja stosunków w sektorze wodno-energetycznym. Potwierdziliśmy, że transgraniczne zasoby wodne są dla nas wspólną wartością. Problem niedoboru wody z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowany. Taka prognoza jest sporządzana przez autorytatywne międzynarodowe organizacje ekologiczne. Nie będzie wzrostu wody – to już jest jasne. Dlatego kraje Azji Środkowej muszą ze sobą współpracować. Rzeki wspólne dla obu krajów powinny zawsze być łącznikiem między narodami. Kazachstan jest gotowy do pełnego wypełnienia wszystkich zobowiązań i wspólnej realizacji ważnych projektów”.

Kolejki na granicy: bariery w transporcie ładunków

Prezydent Sadyr Żaparow poinformował o pozytywnym rozwiązaniu problemów z kolejkami na granicy, barierami w realizacji przewozu ładunków oraz przekraczania granicy przez obywateli. Zauważył również, że nie ma sprzeczności politycznych między krajami, więc jest tylko kwestia wypełnienia ich zobowiązań:

,,Jeśli chodzi o kwestię tranzytu towarów i towarów przez Kazachstan, zgodziliśmy się dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec zatorom na granicy i przestrzegać wcześniej osiągniętych porozumień w tej sprawie. Omówiliśmy szczegółowo przyjęcie środków w celu wdrożenia pełnoprawnych połączeń transportu pasażerskiego i towarowego między dwoma krajami, w tym lotniczych, kolejowych i drogowych, w celu stworzenia korzystnych warunków dla przepływu obywateli”.

Oba kraje dostosują swoje stanowiska w kwestiach międzynarodowych

Ponadto potwierdzono podobieństwo stanowisk Kirgistanu i Kazachstanu w kwestiach o charakterze regionalnym i międzynarodowym, oba kraje zobowiązały się do wspólnej ochrony wspólnych interesów w ramach ONZ, WNP, OUBZ i SZOW. Sadyr Żaparow podkreślił znaczenie jedności interesów w obecnej sytuacji geopolitycznej:

,,Chciałbym zauważyć, że nie ma sprzeczności politycznych między naszymi krajami – to jest najważniejsze. Kirgistan i Kazachstan po raz kolejny potwierdzają podobieństwo stanowisk i potrzebę konsolidacji wspólnych wysiłków w walce z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami o charakterze regionalnym i międzynarodowym w pojawiającej się sytuacji geopolitycznej, w tym zwalczaniem terroryzmu, ekstremizmu, przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami. Kirgistan i Kazachstan wyznają wspólne aspiracje we współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Jesteśmy gotowi zacieśnić współpracę w ramach organizacji międzynarodowych”.

W 2003 roku Kirgistan i Kazachstan podpisały porozumienie o stosunkach sojuszniczych i partnerstwie strategicznym. Niektóre postanowienia nie odpowiadają obecnej sytuacji, dlatego poinstruowano o sporządzeniu nowej umowy, w tym nowych warunków rozwoju stosunków dwustronnych. Prezydent Tokajew poinformował o porozumieniu osiągniętym z prezydentem Kirgistanu w sprawie przeprowadzenia w najbliższym czasie spotkania konsultacyjnego przywódców państw Azji Środkowej.

,,Wymieniliśmy poglądy na temat obecnej agendy globalnej i regionalnej. Zauważyliśmy podobieństwo stanowisk w kwestiach międzynarodowych. Szczególną uwagę zwraca się na perspektywy pogłębienia integracji w Azji Środkowej. W związku z tym osiągnięto porozumienie w sprawie zorganizowania w najbliższej przyszłości spotkania konsultacyjnego głów państw regionu. Będziemy kontynuować naszą współpracę w formacie dwustronnym i wielostronnym. Dzisiejsza oficjalna wizyta wzmocni przyjaźń obu narodów i wzmocni współpracę. Wyrażamy wdzięczność braciom kirgiskim za wspieranie inicjatyw Kazachstanu”.

Oficjalna wizyta prezydenta Kassyma-Żomarta Tokajewa w Biszkeku była pierwszą wizytą głowy innego państwa po dojściu do władzy Sadyra Żaparowa. Po wyborze na prezydenta Sadyr Żaparow złożył oficjalne wizyty w Rosji, Kazachstanie, Turcji i Uzbekistanie. Przywódcy innych krajów nie przybyli jeszcze z rewizytą.