Bank Światowy przewiduje spadek transferów pieniężnych do Azji Centralnej

Bank Światowy opublikował prognozę rozwoju przepływów pieniężnych na świecie, w tym w Azji Centralnej, w 2022 roku. Przekazy pieniężne do państw tego regionu, których Rosja jest głównym źródłem zatrudnienia migrantów, prawdopodobnie gwałtownie spadną.

W 2021 r. napływ przekazów pieniężnych do Europy i Azji Środkowej osiągnął historyczny rekord 74 mld USD. Wzrost ten był w dużej mierze spowodowany zwiększoną aktywnością gospodarczą w Unii Europejskiej i ożywieniem cen energii.

Napływ przekazów pieniężnych wyniósł 13 proc. PKB kraju w Uzbekistanie w 2021 r., w Tadżykistanie – 34 proc. PKB, w Kirgistanie – 33 proc. co wskazuje na silną zależność gospodarek tych krajów od przekazów pieniężnych migrantów zarobkowych. W 2020 roku liczba sezonowych migrantów zarobkowych z tych trzech krajów w Rosji wyniosła 7,8 miliona osób.

Rosyjska inwazja na Ukrainę prawdopodobnie będzie miała bardzo niekorzystny wpływ na przepływy pieniężne do krajów Azji Środkowej. Najbliższe prognozy dotyczące przekazów pieniężnych do regionu, które mają spaść o 1,6 proc. w 2022 r., są bardzo niepewne – podkreśla Bank Światowy. Skala spadku zależy od skali wojny i sankcji na płatności wychodzące z Rosji.

Gwałtowny spadek aktywności gospodarczej w Rosji osłabi napływ migrantów zarobkowych i ich zdolność do transferu pieniędzy do krajów ojczystych. Zmniejszone przekazy pieniężne, w połączeniu z rosnącymi cenami żywności, nawozów i ropy, zwiększają ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego i pogłębiają ubóstwo w wielu krajach zależnych od przekazów pieniężnych z Rosji.