Przyspiesza wzrost inflacji w Kazachstanie

Inflacja w Kazachstanie wzrosła z 12 procent w marcu do 13,2 procent w kwietniu w związku z przyspieszeniem wzrostu cen we wszystkich komponentach. O tym poinformował prezes Narodowego Banku Kazachstanu Galymżan Pirmatow, podkreślając, że odpowiada to prognozom Narodowego Banku.

Według Banku roczny wzrost cen żywności przyspieszył z 15,4 procent do 17,9 procent. Tygodniowy wzrost cen produktów spożywczych ustabilizował się, donosi Bank Narodowy, ale ,,ze względu na gwałtowny skok tygodniowych cen w marcu i pęd popytu na niektóre towary, ceny w ujęciu rocznym pozostają na wysokim poziomie”.

Według prezesa Narodowego Banku, zewnętrzne tło inflacyjne nadal wywiera presję na wzrost cen produktów nieżywnościowych, których wzrost przyspieszył z 10,9 do 11,1 procent. Ceny płatnych usług przyspieszyły z 8,3 do 8,9 procent, a Bank kojarzy to ze wzrostem cen wielu usług rynkowych. Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Kazachstanu, do końca roku ,,biorąc pod uwagę istniejące ryzyka proinflacyjne, inflacja pozostanie na podwyższonych poziomach”.

25 kwietnia, w obliczu rosnącej presji inflacyjnej, Bank Narodowy podniósł stopę bazową do 14 proc. W ubiegłym miesiącu Biuro Statystyki Narodowej Agencji Planowania Strategicznego i Reform poinformowało, że od marca 2021 r. ceny produktów spożywczych wzrosły o ponad 15 proc.