2021 rok w Kirgistanie: inflacja 3 razy wyższa niż wzrost gospodarczy

Według wyników z 2021 r. gospodarka Kirgistanu weszła na pozytywną trajektorię wzrostu, ale zwykli ludzie w kraju tego nie odczuli. Rosnące w zawrotnym tempie ceny właściwie zniwelowały wszystkie zyski gospodarcze. Wzrost gospodarczy osiągnął 3,6 proc. na koniec 2021 roku.

W porównaniu do listopada wzrost wyniósł 1,2 proc. Wzrost PKB obserwowany był w ostatnich czterech miesiącach roku. Sytuacja z kopalnią Kumtor miała duży wpływ na skromne dane dotyczące wzrostu. Produkcja złota w kopalni zaczęła rosnąć dopiero pod koniec roku, co od razu wpłynęło na wskaźniki ekonomiczne.

Przy obliczaniu PKB i jego zmian w porównaniu do roku poprzedniego bierze się pod uwagę wiele czynników: ceny, produkcję według branż, dochody budżetowe i wydatki rządowe. Kirgistan jest krajem zależnym od importu. 

„Wzrost PKB zapewnia głównie sektor usług. Jego wzrost wyniósł 6,5 proc., podczas gdy w ubiegłym roku nastąpił spadek o 9,8 proc. Podobną tendencję obserwujemy w branżach, gdzie na koniec 2021 r. zanotowano wzrost o 7,2 proc., a w 2020 r. o 7 proc.” – podał Krajowy Komitet Statystyczny.

Przemysł uratowany złotem

Sytuacja w sektorze przemysłowym jest bezpośrednio zależna od wielkości produkcji złota. Prawie przez cały rok liczby były gorsze niż kiedykolwiek, wykazując ogromny spadek. Wiele z tego miało związek z sytuacją wokół kopalni Kumtor. Kiedy produkcja złota w kopalni wzrosła, ogólna liczba zaczęła rosnąć. Do końca roku wzrost wskaźników sektorowych prawie trzykrotnie przekroczył łączny wzrost gospodarki republiki.

Wyłączając produkcję złota w Kumtor, branża wykazała rekordowy wzrost o 15,6 procent. Według wyników z okresu styczeń-grudzień 2021 r. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 9 proc. Wzrost produkcji przemysłowej w stosunku do 2020 r. związany jest ze wzrostem produkcji rafinacji ropy naftowej (o 67 proc.), wyrobów gumowych, wyrobów z tworzyw sztucznych i innych niemetalicznych wyrobów mineralnych (o 29,5 proc.), wyrobów z drewna i papieru (o 26,2 proc.).

Wzrosła produkcja żywności (w tym napojów) i wyrobów tytoniowych (o 13,3 proc.), a także produkcja minerałów (o 21,2 proc.), produkcja metali podstawowych i gotowych wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (o 3 proc.). Są też branże, które do końca roku wykazują spadek. Np. Krajowy Komitet Statystyczny odnotował spadek produkcji wyrobów farmaceutycznych (35,8 proc.) i chemicznych (31,1 proc.), tekstyliów, odzieży i obuwia, skóry i galanterii skórzanej (5,8 proc.).

Wzrost cen

Ceny w Kirgistanie wzrosły w ciągu roku o 11,2 proc. Ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wzrosły o 11,4 proc., żywności i napojów bezalkoholowych — o 13,3 proc., artykułów nieżywnościowych — o 9,7 proc., a wyrobów cukierniczych — o 10,5 proc.

Wzrost cen i taryf konsumpcyjnych w okresie styczeń-grudzień 2021 r. (w porównaniu z grudniem 2020 r.) zaobserwowano we wszystkich regionach republiki. Maksymalny wzrost cen (14,9 proc.) odnotowano w regionie Dżalal-Abad. Ceny produktów nieżywnościowych wzrosły tam bardziej niż w innych regionach (o 20,1 proc.).

W grudniu 2021 r. w porównaniu z listopadem nastąpił wzrost cen konsumpcyjnych i taryf o 1,3 proc. w całej republice. Było to spowodowane wzrostem cen żywności i napojów bezalkoholowych — o 2,1 proc., napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych — o 0,5 proc. Jednocześnie nastąpił spadek cen (o 0,2 proc.) na produkty nieżywnościowe. Ceny niepasteryzowanego mleka butelkowanego (o 18,5 proc.), warzyw (o 7,6 proc.), ryżu długoziarnistego (o 3,3 proc.), chleba (o 3,1 proc.), ryb (o 2,8 proc.), jajek (o 2,5 proc.), cukru (o 1,9 proc.) i mąka (o 1,6 proc.) wzrosły najbardziej w grudniu 2021 roku.

Płace rosną

Według Narodowego Komitetu Statystycznego średnia miesięczna płaca w Kirgistanie wynosi 19 661 som ( ponad 230 USD). W przeciwieństwie do roku 2020 wzrosła ona w przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących wszystkie rodzaje działalności gospodarczej. Na koniec 2021 r. płaca minimalna w kraju wynosiła 6518,03 somy (80 USD), a emerytura — 5807,53 somy (ponad 70 USD).

Spadek eksportu, wzrost importu

Według wyników listopadowych obroty w handlu zagranicznym Kirgistanu wyniosły 6278,2 mld USD, o 21,4 proc. więcej niż w 2020 r., eksport – 1449,4 mld USD (spadek o 20,1 proc.), import – 4828,8 mld USD (wzrost o 43,9 proc.). Obroty Kirgistanu z państwami EUG sięgnęły 2352,2 mld USD.