Aszchabad wydał zgodę na wznowienie tranzytu towarów tadżyckich kolejami Turkmenistanu

Aszchabad wydał zgodę na wznowienie od początku września tranzytu tadżyckich towarów i towarów z innych państw dla Tadżykistanu kolejami Turkmenistanu – informuje Ministerstwo Transportu Tadżykistanu. Nadal jednak obowiązują ograniczenia w tranzycie towarów tadżyckich transportem lądowym przez terytorium Turkmenistanu.

Farrukh Nematzoda, przedstawiciel Ministerstwa Transportu Tadżykistanu, 10 września potwierdził wznowienie tranzytu ładunków kolejowych przez terytorium Turkmenistanu. Sherali Kabir, minister przemysłu i nowych technologii Tadżykistanu, powiedział, że Turkmenistan zapewnił Tadżykistanowi nawet 40-procentowe zniżki na tranzyt wszystkich ładunków kolejowych przez jego terytorium.

Od 2018 roku władze Turkmenistanu nie zezwalały na przepływ towarów tadżyckich przez ich terytorium. Komunikacja naziemna między Tadżykistanem a Iranem przez terytorium Turkmenistanu została zawieszona wciąż nie do końca jasną decyzją władz turkmeńskich. Tadżyccy urzędnicy od prawie trzech lat nie byli w stanie dojść do porozumienia ze swoimi turkmeńskimi odpowiednikami. 

Ułatwienie tranzytu towarów z Tadżykistanu

Transport ładunków z krajami Bliskiego Wschodu odbywa się nadal dwoma alternatywnymi szlakami turkmeńskimi: przez terytorium Uzbekistanu, Kazachstanu przez Morze Kaspijskie promem do Azerbejdżanu i dalej do Iranu i Turcji lub przez Uzbekistan, Kazachstan, Rosję do Azerbejdżanu czy Gruzji i dalej do Turcji.

Tadżyckie firmy przewozowe twierdzą, że alternatywne trasy są 2-3 razy dłuższe niż trasa przez Turkmenistan, co zwiększa ich koszty, co z kolei prowadzi do wzrostu cen towarów tureckich i irańskich na rodzimych rynkach Tadżykistanu.

Pierwszy ponad 60 tonowy transport plastiku trafił do Tadżykistanu przez terytorium Turkmenistanu. Transport towarów przez Turkmenistan jest tańszy o 2 tys. USD i oczywiście wpłynie to na obniżenie kosztów towarów na rynkach tadżyckich. Tadżykistan i Turkmenistan podpisały umowę o partnerstwie strategicznym w Duszanbe 2 listopada 2017 r., ale już kilka miesięcy później zauważalne stało się ochłodzenie w dwustronnych relacjach.

Przełomowe rozmowy liderów Tadżykistanu i Turkmenistanu

Władze tadżyckie twierdzą, że wznowienie tranzytu ładunków kolejowych przez terytorium Turkmenistanu stało się możliwe po negocjacjach między delegacjami obu krajów podczas wizyty prezydenta Tadżykistanu Emomali Rahmona w Aszchabadzie na początku sierpnia. Lider Tadżykistanu i jego turkmeński odpowiednik Gurbanguły Berdymuhamedow zauważyli, że wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwości w przemyśle, transporcie, organizacji komunikacji kolejowej i lotniczej, wzrost międzynarodowego ruchu towarowego drogowego i kolejowego przez terytorium Turkmenistanu, wykorzystanie międzynarodowego portu morskiego Turkmenbashi jako centrum logistycznego dla ładunków tranzytowych Tadżykistanu będzie w interesie obu stron.

Należy przypomnieć, że w czasie wojny domowej w Tadżykistanie władze Turkmenistanu udzieliły schronienia dziesiątkom tysięcy tadżyckich uchodźców, zapewniając im tymczasowe mieszkania i stwarzając warunki do pracy i normalnego życia.