Parlament Armenii inauguruje nową kadencję

Prezydent Armenii Armen Sarkisjan mianował p.o. premiera Nikola Paszyniana na stanowisko premiera pierwszego dnia nowej kadencji parlamentu po czerwcowych wyborach.

Sarkisjan podpisał odpowiedni dekret po tym, jak rządząca partia Umowa Cywilna nominowała Paszyniana na to stanowisko, gdy prawodawcy rozpoczęli sesję inauguracyjną. Paszynian ma 15 dni na uzyskanie aprobaty gabinetu parlamentu.

Jego partia Umowa Cywilna ma 71 ze 101 mandatów ustawodawczych zdobytych w przedterminowych wyborach w czerwcu, wywołanych kryzysem po rozejmie w intensywnych walkach z sąsiednim Azerbejdżanem o Górski Karabach i sąsiednie okręgi.

44-dniowa erupcja trwającej od dziesięcioleci nierozwiązanej wojny z Azerbejdżanem o oderwane terytorium Azerbejdżanu zakończyła się w listopadzie wynegocjowanym przez Moskwę rozejmem, który ugruntował kontrolę Azerbejdżanu nad regionami kontrolowanymi przez Ormian przez prawie 30 lat.

Wybuchły uliczne protesty, w których przeciwnicy Paszyniana oskarżyli go o utratę kontroli nad terytoriami na rzecz większej i lepiej wyposażonej armii azerbejdżańskiej. Paszynian i jego zwolennicy uważają, że byli przywódcy kraju, w tym byli prezydenci Robert Koczarjan i Serż Sargisjan, byli również odpowiedzialni za wynik wojny.

Simonjan nowym spikerem parlamentu

Zgromadzenie Narodowe Armenii VIII kadencji wybrało kandydata partii Umowa Cywilna Alena Simonjana na przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. W głosowaniu wzięło udział 71 deputowanych, a Simonjan otrzymał 71 głosów. Kandydaci partii opozycyjnych nie otrzymali głosów, gdyż ich partie nie brały udziału w głosowaniu.

W wystąpieniu do nowego parlamentu prezydent Armen Sarkissian podkreślił, że nowy organ ustawodawczy ma szansę opracowywać i realizować przyszłościowe, realne, strategiczne programy.

Obywatele Republiki Armenii oczekują, że zostaną znalezione rozwiązania istniejących problemów i że wykażecie wolę prowadzenia Armenii w kierunku rozwoju i przyszłości.” – powiedział Sarkissian nowym posłom do parlamentu.

„Ta przyszłość musi być kształtowana wokół wizji silnego, zrównoważonego i postępowego państwa. Przyszłość nie leży w interesie nikogo z nas indywidualnie ani żadnej partii politycznej, wszyscy jesteśmy przyszłością jako jedną całością, zjednoczoną wspólną pamięcią historyczną, a także naszym długiem wobec naszych dzieci i naszych przodków, którzy przez wiele wieków walczyli o własne niepodległe państwo. Jesteśmy zobowiązani do głębokiego uświadomienia sobie i docenienia faktu istnienia naszej państwowości.”

Sarkisjan powiedział, że należy zrobić wszystko, aby bronić i chronić ormiańską państwowość. Powiedział, że istotą skutecznego zarządzania jest uczciwość i odpowiedzialność. „Tylko uczciwe i sprawiedliwe zarządzanie może zmienić sytuację i przezwyciężyć rozpacz, zaszczepić optymizm, przywrócić i wzmocnić więź między obywatelem a państwem.”