ADB zatwierdza 250 mln USD pożyczki dla Baku w celu złagodzenia skutków COVID-19

Azjatycki Bank Rozwoju zatwierdził pożyczkę w wysokości 250 mln USD dla Azerbejdżanu w celu wsparcia realizacji kompleksowego planu złagodzenia zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków pandemii COVID-19.

Prezydent ABD Masatsugu Asakawa zauważył, że utrzymujące się skutki pandemii koronawirusa grożą zniweczeniem znaczących osiągnięć Azerbejdżanu w poprawie gospodarki i zmniejszeniu ubóstwa.

„ADB pozostaje w pełni zaangażowane we wspieranie Azerbejdżanu, a ten program pomoże rządowi utrzymać środki reagowania na pandemię, chronić biednych i podatnych na zagrożenia oraz położyć podwaliny pod ożywienie gospodarcze.” – powiedział Asakawa.

Prezes banku podkreślił, że ograniczenia wprowadzone w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się pandemii w Azerbejdżanie doprowadziły do ​​spadku handlu, turystyki, przekazów pieniężnych i popytu konsumpcyjnego, a dochody z ropy naftowej spadają z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego. Stwierdził, że program COVID-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) Banku zapewni wsparcie budżetowe dla bieżących rządowych środków ochrony zdrowia, ochrony socjalnej i stabilizacji makroekonomicznej.

Środki obejmują dodatkowe płatności dla pracowników służby zdrowia, ogólnokrajowe wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zakup leków i sprzętu medycznego oraz zwiększenie zdolności placówek medycznych do testowania i leczenia pacjentów z COVID-19. Ponadto, aby wzmocnić ochronę socjalną, rząd zwiększył miesięczne zasiłki dla gospodarstw domowych o niskich dochodach i zwiększył liczbę gospodarstw domowych kwalifikujących się do wsparcia.

W międzyczasie rząd podjął działania, w tym utworzenie 17 tys. tymczasowych miejsc pracy w sektorze publicznym, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią oraz wsparcie finansowe dla wybranych przedsiębiorstw państwowych, aby pomóc ustabilizować gospodarkę.

Dodatkowo program przewiduje wsparcie dla kobiet, w tym umożliwienie zaopatrzenia pracownic służby zdrowia w odpowiednim rozmiarze środków ochrony indywidualnej; wspieranie dopłat dla pracowników służby zdrowia, z których co najmniej 65 proc. stanowią kobiety; umożliwienie objęcia kobiet obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, emeryturami, ukierunkowaną pomocą społeczną, nieoprocentowanymi pożyczkami edukacyjnymi dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, itp.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych pracuje nad udzieleniem pożyczki na współfinansowanie w wysokości 100 mln USD, z zastrzeżeniem zgody zarządu, aby wesprzeć reakcję rządu na pandemię wraz z programem CARES. Ponadto ADB zapewni również 250 000 USD pomocy technicznej w celu wsparcia trwających reform zarządzania finansami publicznymi, takich jak średnioterminowa strategia zarządzania długiem.

Azerbejdżan jest członkiem Azjatyckiego Banku Rozwoju od 1999 r. Od tego czasu bank przeznaczył 4,4 mld USD na pożyczki, 32,28 mln USD na projekty pomocy technicznej, w tym współfinansowanie przez ADB dla Azerbejdżanu. ADB prognozował 1,9 proc. wzrost PKB w gospodarce Azerbejdżanu na 2021 rok.