Turkmenistan: Prezydent awansuje syna, sygnalizując potencjalną sukcesję

Turkmeńskie media państwowe poinformowały, że prezydent Gurbanguły Berdymuhammedow awansował swojego syna Serdara na najwyższe stanowisko rządowe z nadzorem nad ważnymi decyzjami gospodarczymi i finansowymi.

To ostatni z serii awansów dla 39-letniego Serdara, którego Berdymuhamedow wydaje się przygotowywać jako przyszłego następcę.

Turkmeńskie media państwowe poinformowały 9 lipca, że Serdar został wicepremierem ds. gospodarczych i bankowych oraz międzynarodowych organizacji finansowych. Berdymuhamedow usunął też Serdara z dotychczasowego stanowiska przewodniczącego Najwyższej Izby Kontroli i członka Rady Bezpieczeństwa Państwa.

Po jego nominacji w lutym do Najwyższej Izby Kontroli i Rady Bezpieczeństwa Państwa, kompetencje oraz rozpoznawalność Serdara znacznie się zwiększyły. Widywano go na czele delegacji rządowych w podróżach zagranicznych, a jego wizyty w różnych regionach Azji Centralnej zaczęły przypominać wizyty ojca.

W kwietniu Serdar nadzorował uroczystości związane z ważnym świętem narodowym turkmeńskich ras koni i psów. Koń achał-tekiński i owczarek alabajski odgrywają znaczącą rolę w państwowej propagandzie – mają pomniki w stolicy Aszchabadzie i wydatkuje się ogromne sumy na promocję ich hodowli.

W przeszłości Berdymuhammedow senior prowadził imprezy, biorąc udział w wyścigach, popisując się umiejętnościami jazdy konnej i wręczając nagrody hodowcom. Ogłoszenie z 9 lipca obejmowało również degradację, zwolnienie lub naganę innych najwyższych urzędników państwowych, w tym dwóch najwyższych urzędników Banku Centralnego.

Przetasowania kadrowe towarzyszą pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju, nękanego wysokim bezrobociem, problemami z subsydiowaną żywnością i wodą oraz emigracją pracowników poszukujących pracy za granicą.

Waluta krajowa – manat – spadł w kwietniu do rekordowo niskiego poziomu. Ściśle regulowana gospodarka walczy od lat, a dochody rządowe uszczupliły się częściowo z powodu nieudanych transakcji energetycznych i niskich światowych cen gazu ziemnego. Kraj posiada jedne z największych na świecie sprawdzonych rezerw gazu.