Rosja opowiada się za pełnym wznowieniem łączności lotniczej z Tadżykistanem

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja opowiada się za jak najszybszym pełnym przywróceniem ruchu lotniczego z Tadżykistanem. Ogłosił to 19 maja po rozmowach ze swoim tadżyckim odpowiednikiem Sirojiddinem Mukhriddinem w Duszanbe. Ławrow przybył do Tadżykistanu z oficjalną wizytą i wziął udział w regularnym posiedzeniu Rady Ministerialnej OUBZ.

„Zamierzamy jak najszybciej przywrócić częstotliwość i wielkość regularnego ruchu lotniczego i powrót wszystkich tadżyckich studentów studiujących w Rosji. To prawie 20 tysięcy osób.” – powiedział szef rosyjskiego MSZ.

Z powodu zamknięcia granic w ciągu ostatniego roku wielu tadżyckich studentów studiujących na rosyjskich uniwersytetach utknęło w swojej ojczyźnie i studiowało zdalnie. W tym czasie niektóre rosyjskie uniwersytety zagroziły wydaleniem studentów, jeśli nie uczęszczają na zajęcia. Z powodu pandemii regularne loty między dwoma krajami zostały zawieszone, co stawia wiele rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Od 1 kwietnia wznowiono loty między Tadżykistanem a Rosją w trybie ograniczonym.

Na spotkaniu strony omówiły również problemy tadżyckich migrantów zarobkowych w Rosji, kwestie bezpieczeństwa na granicy tadżycko-afgańskiej oraz niedawny konflikt na granicy tadżycko-kirgiskiej.

Jeśli chodzi o migrację zarobkową, Ławrow powiedział: „Doceniamy dwustronną współpracę w dziedzinie migracji. Nasi tadżyccy przyjaciele obiecali podjąć dodatkowe środki w celu podniesienia świadomości pracowników migrujących na temat przestrzegania rosyjskiego ustawodawstwa, tak abyśmy nie musieli stawiać czoła temu, co mamy dzisiaj.” W Rosji mieszkają setki tysięcy imigrantów tadżyckich, a przekazy pieniężne są uważane za ważne dla gospodarki tadżyckiej.